Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
student [2019-09-18]
hallvabo -lenke til bmat
student [2019-09-24] (nåværende versjon)
hallvabo Flyttet "Andre nyttige verktøy" til Innsida
Linje 12: Linje 12:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-<WRAP clear></​WRAP>​ 
- 
-<WRAP column 50%> 
-<​infoboks border|Andre nyttige verktøy>​ 
-  * [[https://​ntnu.1024.no|Timeplangenerator]] 
-  * [[https://​innsida.ntnu.no|Innsida]] 
-  * [[https://​www.ntnu.no/​studentweb|Studentweb]] 
-  * [[emner|Emner ved instituttet]] 
-  * [[https://​matematikkradet.no/​ordliste/​|Matematisk ordliste]] 
-  * [[https://​secure.ime.ntnu.no/​utvikling/​aktiv/​klagesaker/​logginn.php|Klagesystemet]] 
-</​infoboks>​ 
-</​WRAP>​ 
2019-09-24, Hallvard Norheim Bø