Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
student [2018-11-14]
hallvabo +lenke til matematisk ordliste
student [2019-11-27] (nåværende versjon)
hallvabo
Linje 8: Linje 8:
   * Hvordan er studiet bygd opp?   * Hvordan er studiet bygd opp?
   * Hvilken veileder vil du ha til prosjekt og masteroppgaven?​   * Hvilken veileder vil du ha til prosjekt og masteroppgaven?​
-  * Hva kan du gjøre etterpå, og vil du kanskje til utlandet? 
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
 \\ \\
-**[[https://​www.ntnu.no/​studier/​bmat/​|Bachelor i matematikk]]**+**[[:student:​prosjekt|Bachelor- og masteroppgave ​matematiske fag]]**
  
-  * Hvordan er studiet bygd opp? +  * Hvilken veileder vil du ha til prosjekt og masteroppgaven?
-  * Hvilke tilbud kan du benytte deg av? +
-  * Hva kan du gjøre etter endt studie?+
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-<WRAP clear></​WRAP>​ 
- 
-<WRAP column 50%> 
-<​infoboks border|Andre nyttige verktøy>​ 
-  * [[https://​ntnu.1024.no|Timeplangenerator]] 
-  * [[https://​innsida.ntnu.no|Innsida]] 
-  * [[https://​www.ntnu.no/​studentweb|Studentweb]] 
-  * [[emner|Emner ved instituttet]] 
-  * [[https://​matematikkradet.no/​ordliste/​|Matematisk ordliste]] 
-  * [[https://​secure.ime.ntnu.no/​utvikling/​aktiv/​klagesaker/​logginn.php|Klagesystemet]] 
-</​infoboks>​ 
-</​WRAP>​ 
2018-11-14, Hallvard Norheim Bø