Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
student [2019-09-18]
hallvabo -lenke til bmat
student [2019-09-24]
hallvabo Flyttet "Andre nyttige verktøy" til Innsida
Linje 12: Linje 12:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-<WRAP clear></​WRAP>​ 
- 
-<WRAP column 50%> 
-<​infoboks border|Andre nyttige verktøy>​ 
-  * [[https://​ntnu.1024.no|Timeplangenerator]] 
-  * [[https://​innsida.ntnu.no|Innsida]] 
-  * [[https://​www.ntnu.no/​studentweb|Studentweb]] 
-  * [[emner|Emner ved instituttet]] 
-  * [[https://​matematikkradet.no/​ordliste/​|Matematisk ordliste]] 
-  * [[https://​secure.ime.ntnu.no/​utvikling/​aktiv/​klagesaker/​logginn.php|Klagesystemet]] 
-</​infoboks>​ 
-</​WRAP>​ 
2019-11-27, Hallvard Norheim Bø