Prøve

  • Som avslutning på kurset avholdes det en (uhøytidelig) prøve/test fredag kl. 09:15-10:45 (90 minutter).
  • Prøven holdes i auditorium F1 og i auditorium EL5.
  • Gruppene 1-9 møter i F1, mens gruppene 10-15 møter i EL5.
  • Prøven vil inneholde oppgaver fra de fleste temaene som er gjennomgått i løpet av kurset. Hensikten med prøven er at dere selv skal få et inntrykk av hva dere har lært, og hva dere eventuelt bør jobbe videre med. Prøven er ikke "tellende" på noen ting som helst, så dette er ingenting å grue seg til.
  • Det er ingen tillatte hjelpemidler; ikke engang kalkulator. Husk å ta med blyant/penn, viskelær og egne ark til å skrive på. Vennligst vær presis!
  • Merk prøven med ditt studieprogram og gruppenummer. For at det skal være lettere å finne igjen prøven din etter at den er rettet anbefales det å også skrive på navn eller e-post, men dette er frivillig. Det gis ikke karakter på prøven; kun konstruktive tilbakemeldinger om hvordan oppgavene ble løst.
  • Prøven vil rettes av studentassistentene og kan hentes i 3. etasje i nordre lavblokk i Sentralbygg 2 (rett utenfor Matteland) fra og med mandag 19. august. Prøvene vil ligge i hyller merket med "Oppfriskningskurs Gruppe XX".
  • Løsningsforslag til prøven vil bli gjennomgått i plenum etter at prøven er gjennomført. Dette skjer i EL5 kl. 11:15-12:00 på fredag.

Mer detaljert beskrivelse av hvor prøvene hentes For å komme til Matteland er det lettest å starte utenfor Rápido i 1. etasje på Stripa. Gå så opp en etasje. Du vil da se følgende trapp:

Etter du har gått opp denne får du hyllene hvor prøvene utleveres på venstre hånd:

NB: Prøven er obligatorisk.

2019-08-08, Stine Marie Berge