Bør jeg ta kurset?

Hovedfokus er å repetere grunnleggende regneferdigheter og notasjon som tas for gitt på NTNU. I tillegg vil vi jobbe med den forståelsen som trengs for å klare å anvende matematikken man egentlig kan på oppgaver man aldri har sett før. Vi vil ikke jobbe med de mer kompliserte temaene fra R2, slik som derivasjon, Differensiallikninger og integrasjon, da disse gjennomgås i sin helhet i de første grunnkursene (TMA4100 Matematikk 1 og MA1101 Grunnkurs i analyse I).

En (ufulstendig) liste over hva som gjennomgås er:

  • Tallinjen: Brøkregning, reelle tall, intervaller, ulikheter, absoluttverdi og lineære ligninger.
  • Kartesiske koordinater: Punkter i planet, rette linjer, sirkler, ellipser og grafer.
  • Funksjoner: Definisjonsmengde, egenskaper til funksjoner, sammensetning og skissere grafer.
  • Polynomer: Faktorisering, røtter, polynomdivisjon, kvadratiske ligninger og rasjonale funksjoner.
  • Eksponentialer og logaritmer: Potensregler, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner.
  • Trigonometri: Sinus, cosinus, tangens, eksaktverdier, viktige formler og trigonometriske ligninger.
  • Logikk og bevis: Implikasjons- og ekvivalenspiler, induksjonsbevis og mer generelle matematiske bevis.

Du må selv gjøre en vurdering på om du vil ha utbytte av oppfriskningskurset. Vi har fokusert på å lage et best mulig opplegg for dem som ellers ville syntes at grunnkursene "Matematikk 1" eller "Grunnkurs i analyse I" var svært vanskelige.

Forkurs i kjemi

Click to display ⇲

Click to hide ⇱

Kjemi har et tilsvarende kurs, som først og fremst er myntet på dem som ikke har hatt kjemifag på videregående. Dessverre avholdes disse kursene samtidig. De som skal følge kjemikurset vil ha muligheten til å delta på matematikkurset på mandag. Hvis du skal ha mye kjemi i studiet og føler deg utrygg på kjemien fra videregående er det naturlig å velge kjemikurset. Hvis du er trygg på kjemi eller bare skal ha ett kjemifag i studiet, da er det naturlig å velge matematikkurset.

2019-05-20, Stine Marie Berge