Oppfriskningskurs i matematikk NTNU 5.–9. august 2019

Oppfriskningskurset i matematikk er et frivillig og gratis kurs for nye studenter ved NTNU. Kurset er først og fremst myntet på dem som ønsker en litt mykere start på semesteret. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU. Man må melde seg på kurset for å delta, se nedert på denne siden. I år er det Stine Marie Berge som holder kurset.

Velkommen!

Om kurset

  • Kurset varer i én uke og avholdes uken før den ordinære undervisningen og Tekno-/Realstart begynner.
  • Kurset holdes på Gløshaugen Campus i Trondheim.
  • Mer informasjon om kurset annonseres på denne websiden, men om du er nysgjerrig kan du sjekke ut fjorårets hjemmeside for å få en god pekepinn på hvordan årets kurs blir.
  • Spørsmål om kurset rettes til stine.m.berge@ntnu.no.

Påmelding

  • Her kan du melde deg på kurset: https://www.ntnu.no/machform/view.php?id=189615
  • Påmeldingen stenger dersom kurset blir fullt (og senest søndag 4. august).
  • Da det er et begrenset antall plasser er det fint om du melder ifra dersom du ikke tenker å møte på kurset allikevel.
  • Om du melder deg på før du har fått opptak på et studieprogram (dvs. før 20. juli) fyller du bare inn det studieprogrammet du har søkt deg inn på i feltet "studieprogram". Det blir mulighet for å endre dette senere om du ender opp på et annet studieprogram (slik at du fremdeles blir satt opp på øvingsgruppe med andre fra samme studieprogram).

Merk at hele kurset (forelesningene og øvingene) er frivillig, og at du ikke trenger å møte på alle aktiviteter i regi av kurset selv om du er påmeldt. Unntaket er at det vil bli avholdt en obligatorisk prøve på kursets siste dag. Prøveresultatet har dog ingen praktisk betydning; prøven er kun ment for at dere selv skal få et bedre inntrykk av hva dere har lært og for å gi dere litt trening på en eksamenssituasjon.

2019-07-18, Stine Marie Berge