NB: Dette er websiden for 2017. Trykk her for å komme til 2018.

Oppfriskningskurs i matematikk NTNU 7.-11. august 2017

Oppfriskningskurset er et frivillig og gratis kurs for (nye) studenter ved NTNU. Kurset varer i én uke og avholdes uken før den ordinære undervisningen og Teknostart begynner. Kurset er først og fremst myntet på dem som ønsker en litt mykere start på semesteret. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU. I år er det Susanne Solem som foreleser kurset.

Velkommen!

Nyheter

11.08 Prøven med løsningsforslag ligger nå ute. Prøven skal være ferdigrettet og ligge i hyllene i Nordre Lavblokk innen 21. august. Lykke til videre med studiene! (:

10.08 Dagens slides inneholder informasjon om prøven. Oppmøte 09:00 i R1 i morgen. Lykke til!

07.08 I morgen, tirsdag, og på onsdag starter forelesningene 08:20.

07.08 Øving 1 ligger nå ute.

04.07 Påmeldingen til oppfriskningskurset er nå stengt. Vel møtt i R1 på mandag klokken 09.15!

Timeplan 2017

Mandag 7/8 Tirsdag 8/8 Onsdag 9/8 Torsdag 10/8 Fredag 11/8
08:15-09:00 Forelesning (R1) Forelesning (R1)
09:15-10:00 Forelesning (R1) Forelesning (R1) Forelesning (R1) Forelesning (R1) Prøve (R1)
10:15-11:00 Forelesning (R1) Forelesning (R1) Forelesning (R1) Forelesning (R1) Prøve (R1)
11:15-12:00 Forelesning (R1) Forelesning (R1) Forelesning (R1) Forelesning (R1) Fasit (R1)
12:15-13:00
13:15-14:00 Øving Øving Øving Øving
14:15-15:00 Øving Øving Øving Øving
15:15-16:00 (Øving) Øving Øving (Øving)
16:15-17:00

Klikk for forklaring av timeplanen

Click to hide ⇱

Det vil bli felles forelesninger før lunsj og regneøvinger med studentassistenter (øvingsveiledere) etter lunsj. Disse vil foregå i mindre grupper på egne rom. Mandag og torsdag står det "Øving" i parentes fra klokken 15:15-16:00. Dette betyr at det ikke vil være en studentassistent til stede, men at rommet er reservert slik at dere kan fortsette å jobbe der uforstyrret.

De faglige ressursene som er tilgjengelige på siden vil også bli lenket til i timeplanen.

Klikk for informasjon om hvor R1 er

Click to hide ⇱

Alle forelesningene foregår i R1. R1 ligger i realfagsbygget. Adressen er Høgskoleringen 5. Du kan laste ned appen Mazemap (eller bruke web-versjonen) som du finner her. Mazemap inneholder kart og oversikt over alle bygninger og rom på campus.

Husk at hele opplegget (utenom prøven) er frivillig, og at øvingene bare er laget for at nettopp du skal friske opp matematikkunskapene dine. Prøven som blir avholdt på fredag er obligatorisk, men den er kun laget for at dere selv skal få et bedre inntrykk av hva dere har lært og for å gi dere trening på en prøvesituasjon. Det gis ikke karakter på prøven.

Øvinger

Prøve

Det er ingen tillatte hjelpemidler; ikke engang kalkulator. Husk å ta med blyant, viskelær og ark til å skrive på. Vennligst vær presis!

Prøven vil inneholde oppgaver fra hele kursets pensum, og vil vare i 90 minutter. Siden prøvene skal rettes, må dere skrive navn, linje og gruppenummer (f.eks. Susanne Solem, Siv. ing. fysikk og matematikk, gruppe 0) på prøven. Navnet ditt kommer ikke til å bli brukt til noe som helst; vi trenger navnene og gruppenummeret for å kunne levere prøven tilbake. Prøvene kan hentes i Nordre Lavblokk (stedet studentassistentene viste dere under Dag 1) i hyller som er merket med 1-13 hvor 1-13 svarer til gruppenummeret fra gruppeoversikten (bruk den gruppen du har møtt på under øvingsveiledningen).

NB: Prøven er obligatorisk.

Pensum

Kurset vil blant annet inneholde:

 • Den reelle tallinje (naturlige, rasjonelle og irrasjonelle tall)
 • Kartesiske koordinater (rette linjer, sirkler, disker og ellipser)
 • Funksjoner (definisjonsmengde, verdimengde, odde, like, delt forskrift)
 • Implisitte uttrykk
 • Kontinuerlige funksjoner (introduksjon)
 • Lineære ligninger (ligninger med flere ukjente)
 • Polynomer
 • Logaritme- og eksponentialfunksjoner (den naturlige logaritme)
 • Trigonometriske funksjoner
 • Formlikhet
 • Induksjonsbevis
 • Implikasjons- og ekvivalenspiler

Klikk for å finne ut mer om lærebok

Click to hide ⇱

Forelesningene i kurset vil utgjøre pensum, og kurset i seg selv krever ikke at man kjøper en pensumbok. Du kan ta med deg bøkene fra videregående, men dette blir neppe nødvendig.

Bør jeg ta kurset?

Kursets innhold

Vi har valgt å fokusere på å repetere de grunnleggende regneferdighetene som taes for gitt på NTNU. I tillegg vil vi jobbe med den forståelsen som trengs for å klare å anvende matematikken man egentlig kan på oppgaver man aldri har sett før. Vi vil ikke jobbe med de mer kompliserte temaene fra R2, slik som integrasjon og differensialregning. Dette gjennomgåes i sin helhet i de vanlige kursene (matematikk 1, analyse 1, etc).

Du må selv gjøre en vurdering på om du vil ha utbytte av oppfriskningskurset. Vi har fokusert på å lage et best mulig tilbud for dem som ellers ville synes Matematikk 1 og Analyse 1 er veldig vanskelig.

Vi har laget en forprøve du kan ta. Den burde gi en indikasjon på både innholdet og nivået i kurset. Her er fasit dersom du ønsker å sjekke svarene dine.

Påmelding

Click to display ⇲

Click to hide ⇱

Påmeldingen er åpen. Påmeldingen stenger dersom kurset blir fullt (og senest torsdag 3. august).

Husk at hele kurset (forelesningene og øvingene) er frivillig, og at du ikke trenger å møte på alle aktiviteter i regi av kurset selv om du er påmeldt. Det vil bli avholdt en obligatorisk prøve på kursets siste dag. Merk at kurset er et frivillig og gratis tilbud så prøveresultatet har ingen praktisk betydning; prøven er bare laget for at du skal øve deg på en eksamenssituasjon.

Forkurs i kjemi

Click to display ⇲

Click to hide ⇱

Kjemi har et tilsvarende kurs, som først og fremst er myntet på dem som ikke har hatt kjemifag på videregående. Dessverre avholdes disse kursene samtidig. De som skal følge kjemikurset vil ha muligheten til å delta på matematikkurset på mandag. Hvis du skal ha mye kjemi i studiet og føler deg utrygg på kjemien fra videregående er det naturlig å velge kjemikurset. Hvis du er trygg på kjemi eller bare skal ha ett kjemifag i studiet, da er det naturlig å velge matematikkurset.

2020-02-28, Hallvard Norheim Bø