NB: Dette er websiden for 2018. Websiden for 2019 er her.

Oppfriskningskurs i matematikk NTNU 6.–10. august 2018

Oppfriskningskurset i matematikk er et frivillig og gratis kurs for nye studenter ved NTNU. Kurset varer i én uke og avholdes uken før den ordinære undervisningen og Tekno-/Realstart begynner. Kurset holdes på Gløshaugen Campus i Trondheim. Kurset er først og fremst myntet på dem som ønsker en litt mykere start på semesteret. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU. I år er det Petter Kjeverud Nyland som holder kurset.

Velkommen!

Bør jeg ta kurset?

Vi har valgt å fokusere på å repetere de grunnleggende regneferdighetene som tas for gitt på NTNU. I tillegg vil vi jobbe med den forståelsen som trengs for å klare å anvende matematikken man egentlig kan på oppgaver man aldri har sett før. Vi vil ikke jobbe med de mer kompliserte temaene fra R2, slik som derivasjon og integrasjon, da disse gjennomgås i sin helhet i de første grunnkursene (TMA4100 Matematikk 1 og MA1101 Grunnkurs i analyse I).

Du må selv gjøre en vurdering på om du vil ha utbytte av oppfriskningskurset. Vi har fokusert på å lage et best mulig opplegg for dem som ellers ville syntes at grunnkursene "Matematikk 1" eller "Grunnkurs i analyse I" var svært vanskelige.

Vi har laget en forprøve du kan ta. Den burde gi en indikasjon på både innholdet og nivået i kurset. Her er fasit dersom du ønsker å sjekke svarene dine. Du kan også ta en titt på øvingsoppgavene fra i fjor for å se hvilke oppgaver dere (gjen)lærer å løse (NB tar deg vekk fra denne siden). Mer informasjon om innholdet i kurset.

Klikk for informasjon om Forkurs i kjemi

Click to hide ⇱

Det tilbys også et forkurs i kjemi, som først og fremst er myntet på dem som ikke har hatt kjemifag på videregående. Dessverre avholdes disse kursene samtidig. De som skal følge kjemikurset vil ha muligheten til å delta på matematikkurset på mandag. Hvis du skal ha mye kjemi i studiet og føler deg utrygg på kjemien fra videregående er det naturlig å velge kjemikurset. Hvis du derimot er trygg på kjemien eller kun skal ha ett kjemifag i studiet, da er det naturlig å velge matematikkurset.

Kursets innhold

Foreløpig oversikt over temaer som gjennomgås:

 • Tallinjen: Brøkregning, reelle tall, intervaller, ulikheter, absoluttverdi og lineære ligninger.
 • Kartesiske koordinater: Punkter i planet, rette linjer, sirkler, ellipser og grafer.
 • Funksjoner: Definisjonsmengde, egenskaper til funksjoner, sammensetning og skissere grafer.
 • Polynomer: Faktorisering, røtter, polynomdivisjon, kvadratiske ligninger og rasjonale funksjoner.
 • Eksponentialer og logaritmer: Potensregler, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner.
 • Trigonometri: Sinus, cosinus, tangens, eksaktverdier, viktige formler og trigonometriske ligninger.
 • Logikk og bevis: Implikasjons- og ekvivalenspiler, induksjonsbevis og mer generelle matematiske bevis.

Klikk for informasjon om lærebok

Click to hide ⇱

Det er ikke nødvendig å kjøpe noen lærebok for å følge kurset. All relevant teori vil bli gjennomgått i forelesningene. Om matteboken din fra videregående fikk bli med på flyttelasset til Trondheim kan du godt ta den med som "oppslagsverk", men det er ikke nødvendig.

Du kan vurdere å kjøpe læreboken som hører til ditt grunnkurs i matematikk (TMA4100 for sivilingeniører og MA1101 for realfagsstudenter) allerede nå, da det innledende kapitlet der dekker deler av det som gjennomgås i dette kurset. Bokhandelen på Gløshaugen, Akademika, finner du her. De ansatte i bokhandelen har god oversikt over hvilke matematikkbøker som er pensum for de ulike studieprogrammene.

En nyttig Engelsk-Norsk ordbok over matematiske begreper og uttrykk finner du her (og her).

Nyheter

 • 2018-08-28: Prøvene til Gruppe 4, 9 og 14 har frem til nå ligget i feil hyller (motsatt side av rommet). Disse er nå flyttet til de riktige hyllene, dvs. til venstre når man går opp trappen til Matteland.
 • 2018-08-20: Prøvene til samtlige grupper er nå ferdig rettet og kan hentes.
 • 2018-08-10: Dagens Prøve med Løsningsforslag. Lykke til med studiene!!
 • 2018-08-09: Minner om prøve i morgen! Møt opp 09:00. Gruppe 1-9 i F1, og resten i EL5. Felles gjennomgang 11:15 i EL5. Mer informasjon om prøven.
 • 2018-08-08: Øving 4 er nå lagt ut. Øving 3 ble kanskje litt vel lang… Ikke fortvil om du ikke rakk alle oppgavene.
 • 2018-08-08: Fasit er nå lagt til på Øving 1.
 • 2018-08-07: Vi bruker EL5 også på torsdag.
 • 2018-08-07: Fasit er nå lagt til i Øving 2.
 • 2018-08-06: ROMBYTTE!! Grunnet tekniske problemer i F1 bruker vi auditorium EL5 hele uka. Vi prøver F1 igjen på torsdag.
 • 2018-08-06: Lysark fra første forelesning er lagt ut under timeplanen.
 • 2018-08-05: Gruppeinndelingen er nå klar. Vel møtt i F1 mandag kl. 09:15!
 • 2018-08-03: Det er fremdeles ledige plasser på kurset. Derfor vil påmeldingen holdes åpen helt fram til kursstart mandag morgen.
 • 2018-08-03: Første øving er nå lagt ut. Denne er det ment at dere skal jobbe med på mandag. Men hvis noen kjeder seg i helga er det bare å begynne kikke på den allerede nå.
 • 2018-06-15: Påmelding har nå åpnet. Påmeldingsfristen er 3. august (eller nårenn kurset blir fullt).
 • 2018-03-13: Bla nedover for å lese mer om kurset. Spørsmål kan sendes til petter.nyland(krøllalfa)ntnu.no.

Timeplan

Mandag 6/8 Tirsdag 7/8 Onsdag 8/8 Torsdag 9/8 Fredag 10/8
08:15-09:00 Forelesning (EL5) Forelesning (EL5)
09:15-10:00 Forelesning (EL5) Forelesning (EL5) Forelesning (EL5) Forelesning (EL5) Prøve (F1/EL5)
10:15-11:00 Forelesning (EL5) Forelesning (EL5) Forelesning (EL5) Forelesning (EL5) Prøve (F1/EL5)
11:15-12:00 Forelesning (EL5) Forelesning (EL5) Forelesning (EL5) Forelesning (EL5) Fasit (EL5)
12:15-13:00
13:15-14:00 Øving 1 Øving 2 Øving 3 Øving 4
14:15-15:00 Øving Øving Øving Øving
15:15-16:00 (Øving) Øving Øving (Øving)
16:15-17:00

Klikk for forklaring av timeplanen

Click to hide ⇱

Det vil bli felles forelesninger før lunsj og regneøvinger med studentassistenter (øvingsveiledere) etter lunsj. Disse vil foregå i mindre grupper på egne rom. Klikk her for å finne ut hvilket rom du skal ha øvingstime på. Mandag og torsdag står det "Øving" i parentes fra klokken 15:15-16:00. Dette betyr at det ikke vil være en studentassistent til stede, men at rommet er reservert slik at dere kan fortsette å jobbe der uforstyrret.

De faglige ressursene som er tilgjengelige på siden vil også bli lenket til i timeplanen.

Klikk for informasjon om hvor auditorium F1 er

Click to hide ⇱

Alle forelesningene foregår i auditorium F1. F1 ligger i bygningen som heter "IT-Bygget Sydfløy", og adressen er Sem Sælands Vei 7. Gå inn glassdørene og du får inngangen til F1 umiddelbart på venstre hånd. Klikk her for kart over hvor F1 ligger på campus. Det kan forøvrig være nyttig å laste ned appen Mazemap for å finne frem på campus.

Klikk for informasjon om hvor auditorium EL5 er

Click to hide ⇱

Auditorium EL5 ligger i Elektrobygget, nærmere bestemt den delen som kalles Gamle Elektro. Adressen er O. S. Bragstads Plass 2E. Gå inn skyvedøren og deretter første til høyre. EL5 ligger så på høyre hånd etter noen titalls meter. Klikk her for kart over hvor EL5 ligger på campus.

Gruppeinndeling

Kontakt foreleser på epost hvis du ikke finner ditt navn i gruppeinndelingen. De som meldte seg opp etter 4. august vil ikke bli lagt til i regnearket før på mandag. Tabellen under oppsummerer gruppeinndelingen.

Gruppe Rom Studieprogram
1 Smia BIT
2 Smia BIT, MTDT
3 KJL4 ELSYS
4 KJL4 ELSYS, MTBYGG
5 S21 EMIL
6 S22 KYB
7 S23 MTPROD, MTDESIG
8 S24 MTKJ, BKJ, BIOTEK, BBI
9 R20 FYSMAT, KOMTEK
10 R21 MTING, MLREAL
11 R60 BFY, ÅMATSTAT
12 R73 BMAT, MARIN
13 R91 BGOL, INDØK, MTMT, MTPETR, MTTEKGEO, NANO
14 R92 ØKAD, data-/kjemi-/mat.tek.-ingeniør (3-årig), IT&Drift
15 R93 Øvrig ingeniør (3-årig)

Øvinger

Om du ikke kan vente med å komme igang med matematikken igjen etter ferien kan du ta en titt på øvingsoppgavene fra i fjor (NB tar deg vekk fra denne siden).

Det vil ikke bli lagt ut løsningsforslag til øvingsoppgavene. Hvis du er usikker på om du har gjort en oppgave rett kan (og bør) du spørre din studentassistent i øvingstimen.

Klikk for informasjon om hva øving er

Click to hide ⇱

Etter lunsj er det lagt opp til oppgaveregning på grupperom, aka. øvingstime. Øvingsoppgavene vil omhandle de temaene som er gjennomgått i forelesningene før lunsj. Som dere sikkert vet er det viktig å jobbe mye med oppgaver for å forstå stoffet ordentlig. Så vi anbefaler på det sterkeste at dere forsøker å løse alle oppgavene, gjerne i samarbeid med andre. Det vil være en studentassistent tilstede på hvert rom som dere kan spørre om hjelp til å løse oppgavene. Studentassistentene er selv studenter ved NTNU (med gode matematikkferdigheter) som er ansatt for å hjelpe dere i disse timene.

Prøve

 • Som avslutning på kurset avholdes det en (uhøytidelig) prøve/test fredag kl. 09:15-10:45 (90 minutter).
 • Prøven holdes i auditorium F1 og i auditorium EL5.
 • Gruppene 1-9 møter i F1, mens gruppene 10-15 møter i EL5.
 • Prøven vil inneholde oppgaver fra de fleste temaene som er gjennomgått i løpet av kurset. Hensikten med prøven er at dere selv skal få et inntrykk av hva dere har lært, og hva dere eventuelt bør jobbe videre med. Prøven er ikke "tellende" på noen ting som helst, så dette er ingenting å grue seg til.
 • Det er ingen tillatte hjelpemidler; ikke engang kalkulator. Husk å ta med blyant/penn, viskelær og egne ark til å skrive på. Vennligst vær presis!
 • Merk prøven med ditt studieprogram og gruppenummer. For at det skal være lettere å finne igjen prøven din etter at den er rettet anbefales det å også skrive på navn eller epost, men dette er frivillig. Det gis ikke karakter på prøven; kun konstruktive tilbakemeldinger om hvordan oppgavene ble løst.
 • Prøven vil rettes av studentassistentene og kan hentes i 3. etasje i nordre lavblokk i Sentralbygg 2 (rett utenfor Matteland) fra og med mandag 20. august. Prøvene vil ligge i hyller merket med "Oppfriskningskurs Gruppe XX".
 • Løsningsforslag til prøven vil bli gjennomgått i plenum etter at prøven er gjennomført. Dette skjer i EL5 kl. 11:15-12:00 på fredag.

Mer detaljert beskrivelse av hvor prøvene hentes

Click to hide ⇱

For å komme til Matteland er det lettest å starte utenfor storkiosken i 1. etasje på Stripa. Gå så opp en etasje. Du vil da se følgende trapp:

Etter du har gått opp denne får du hyllene hvor prøvene utleveres på venstre hånd:

NB: Prøven er obligatorisk.

Påmelding

 • Påmelding er nå stengt.
 • Når du får opp "Success! Your submission has been saved!" betyr dette at du er påmeldt. Det sendes ikke ut en bekreftelsesmail i tillegg til dette.
 • Påmeldingen stenger dersom kurset blir fullt (og senest fredag 3. august).
 • Da det er et begrenset antall plasser er det fint om du melder ifra dersom du ikke tenker å møte på kurset allikevel.
 • Om du melder deg på før du har fått opptak på et studieprogram (dvs. før 20. juli) fyller du bare inn det studieprogrammet du har søkt deg inn på i feltet "studieprogram". Dersom du ender opp på et annet studieprogram kan du sende en epost og melde fra om dette.

Merk at hele kurset (forelesningene og øvingene) er frivillig, og at du ikke trenger å møte på alle aktiviteter i regi av kurset selv om du er påmeldt. Unntaket er at det vil bli avholdt en obligatorisk prøve på kursets siste dag. Prøveresultatet har dog ingen praktisk betydning; prøven er kun ment for at dere selv skal få et bedre inntrykk av hva dere har lært og for å gi dere litt trening på en eksamenssituasjon. Mer informasjon om prøven.

2019-07-20, Stine Marie Berge