MA3202 Galoisteori – våren 2010

VEILEDNINGSTJENESTE FØR EKSAMEN:

Onsdag 19.05 og torsdag 20.05 ,mellom klokken 13.00 og 15.00, rom 1046,Sentralbygg II

Foreleser

Christian Skau
Rom 1046, Sentralbygg II.
Telefon 73 59 17 55.
E-post: csk [at] math [dot] ntnu [dot] no

Forelesninger

Mandag 10.15–12.00, F6
Tirsdag 08.15-10.00, rom 656, S-II.
Eksamen: fredag 21 mai kl 09.00–13.00

Lærebok

P.B. Bhattacharya, S.K. Jain and S.R. Nagpaul
Basic Abstract Algebra
Cambridge University Press Second Edition ISBN: 0-521-46629-6

Pensum

Kapitlene 11, 15, 16, 17, 18.

Øvinger

Øving 1

Tirsdag 9.2, kl 1415–1600: rom 656
Chapter 11.1: 1, 2, 3
Chapter 11.3: 2, 8
Problem posed by Fermat:
Prove that the Diophantine equation y2+2=x3 has only the integer solutions y=±5, x=3. [Hint: Use that Z[√(-2)] is a Euclidean domain with norm N(a+b√(-2))=a2+2b2.

Øving 2

Tirsdag 16.02, kl 08.15-10.00, rom 656
Chapter 15.1: 2, 4, 6(b)
Chapter 15.2: 2, 4
Chapter 15.3: 2, 4, 6, 10

Øving 3

Tirsdag 23.02, kl 08.15-10.00: rom 656
Chapter 16.1: 2, 5, 7, 8, 9
Chapter 16.2: 2, 3, 4, 7, 8, 11

Øving 4

Tirsdag 2.03, kl 08.15-10.00: rom 656
Chapter 16.3: 4
Chapter 16.4: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10
Chapter 16.5: 2, 5, 6, 7

Øving 5

Tirsdag 9.03, kl 08.15-10.00: rom 656
Eksamen 14. mai 2004

Øving 6

Tirsdag 16.03, kl 08.15-10.00: rom 656
Eksamen 1. juni 2006

Øving 7

Tirsdag 23.03, kl 08.15-10.00: rom 656
Eksamen 18. mai 2009

2010-05-18, Christian Fredrik Skau