MA2106 Kompleks funksjonsteori og differensialligninger - høst 2022

Meldinger

 • Formelark til eksamen er lagt ut på eksamenssiden.
 • Neste uke blir det spørretimer før eksamen. Tidspunkt er mandag 28.11 kl.09.15-12.00 (med Kristian) og fredag 02.12 kl.09.15-12.00 (med Erling). Begge spørretimene er i S8.
 • Det blir også spørretime mandag 05.12. 09:30-12:00 (med Kristian) i rom 656 Sentralbygg 2.
 • Øvingstimen til gruppe 1 blir digital den 14.november. Zoom-lenke: her.
 • Vi har en ny spørreundersøkelse. Denne studentundersøkelsen sender vi ut i alle emner som undervises ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE). Hjelp oss til å forbedre undervisningen ved å svare på undersøkelsen (Velg emnet MA2106 Kompleks funksjonsteori og differensialligninger i undersøkelsen). Undersøkelsen er her: https://nettskjema.no/a/295874

Undersøkelsen stenger 11. desember. (Undersøkelsen er anonym, men du må logge inn med Feide av sikkerhetsgrunner.)

 • Alle andreårsstudenter har blitt sendt en lenke til spørreundersøkelsen Studiebarometeret, som handler om kvaliteten på studieprogrammene. Vi på instituttet setter stor pris på at dere svarer på denne undersøkeslen. Lenken finner dere på studentmailen deres.
 • Et diskusjonsforum for kurset er blitt opprettet. Det kan finnes her. Mer informasjon finnes på siden “Diskusjonsforum”.
 • På grunn av praksisperiode flyttes øvingstida til gruppe 4 til torsdag 18:15-20:00 i uke 39, 40 og 42-45. Rommet er KJL24. Øvingstimene går som normalt de andre ukene.
 • Det er lagt ut ekamensoppgaver fra det gamle kurset MA2104. De ligger på siden "Eksamen".
 • Gruppe 1 og 3 bytter studasser i uke 38, men går tilbake til normalt fra og med uke 39.
 • Gruppe 3 har fått ny øvingstid. Ny tid er mandag 10.15-12.00 i G012.
 • Velkommen til MA2106. Første forelesning er tirsdag 23. august kl. 14:15-16:00 i S1.

Foreleser

Kristian Seip
Kontor: rom 956, Sentralbygg 2
Epost: kristian [dot] seip [at] ntnu [dot] no

Øvingslærerere

Yan He
Kontor: rom 602, Sentralbygg 2
Epost: yan [dot] he [at] ntnu [dot] no

Erling Svela
Kontor: rom 922, Sentralbygg 2
Epost: erling [dot] a [dot] t [dot] svela [at] ntnu [dot] no

Forelesninger

Forelesningene holdes til følgende tider.

Dag Tidspunkt Rom
Tirsdag 14:15-16:00 S1
Fredag 14:15-16:00 EL6

Forelesningene vil bli filmet. De streames i sanntid her, og opptakene blir lagt ut på samme sted i ettertid. Både stream og opptak vil også være tilgjengelig på emnets blackboard-side.

Både filmingen av forelesningene og opplastingen til panopto skjer automatisk. Pausene vil ikke bli filmet. For informasjon om hvordan ditt personvern som student blir ivaretatt ved videoopptak av undervisning, les her: https://s.ntnu.no/video-opptak.

Øvingstidspunkt

Sjekk hvilken øvingsgruppe du tilhører på blackboard. Dette avgjør hvilken gruppe du skal levere øvinger til, men du kan selv velge hvilken øvingstime du vil gå i. Det betyr at hvis tidspunktet for øvingstimen som er satt opp for gruppen din ikke passer for deg, så kan du gjerne gå i en annen øvingstime som passer bedre. Merk at hvis det blir fullt i en øvingstime, så vil studentene i gruppen som er satt opp på det gitte tidspunktet få prioritet. Dersom du ikke er lagt inn i en gruppe på blackboard, ta kontakt med Erling.

Merk: Det er ikke øvingstimer i uke 34.

Gruppe Dag Tid Rom Studass Merknad
1 Mandag 16:15-18:00 KJL24 Maximilian Rønseth Digital i uke 46. zoom-lenke
2 Onsdag 16:15-18:00 KJL21 Eivind Xu Djurhuus
3 Mandag 10:15-12:00 G012 Håvard Skjetne Lilleheie
4 Onsdag 14:15-16:00 KJL21 Markus Valås Hagen Torsdag 18-20 i KJL24 i praksisperioden

Dersom du ønsker grundig tilbakemelding fra studassen som retter øvingen din, må du skrive det i en kommentar når du leverer øvingen på blackboard.

2023-09-04, Erling Arnold Tønseth Svela