Eksamen og semesterprøve

Eksamen

  • Avholdes 29. november 2018
  • 4 timer skriftlig avsluttende eksamen
  • Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig

Semesterprøve

  • Avholdes i oktober (mer info kommer)
  • 90 minutter skriftlig

Evaluering

  • Obligatoriske øvinger, én øvingsinnlevering i uken (12 eller 13 øvinger totalt). Man må ha 8 godkjente øvinger for å få tilgang til eksamen.
  • Avsluttende eksamen teller 80%, semesterprøven teller 20%
  • Semesterprøven teller kun dersom den gir positivt utslag på totalkarakteren

Tilrettelegging

Studenter som har krav på tilrettelegging må søke om dette i god tid, og selv under semesterprøven må dette være godkjent. Søknadsfristen er 15. september, søk her.

2018-08-19, Petter Andreas Bergh