Øvinger

Det er to alternativer for å levere inn øvinger

For elektronisk innlevering i Blackboard følg instruksjonene som er gitt der. Innlevering på papir foregår ved at du benytter postkassene i Nordre lavblokk SBII 3. etg merket med MA1301 Tallteori H18. Lever til den gruppen du tilhører. Gruppetilhørighet finner du i Blackboard. Dersom du ikke er lagt til noen gruppe ta kontakt med Magnus.

Øving 1

(frist søndag 2. september) Løsningsforslag

 Seksjon 1.1   1(b), 2
 Seksjon 1.2   3(d)
 Seksjon 2.2   3(a), 8
 Seksjon 2.3   3, 5
 Eksamen H2011  5, 6
 Eksamen H2017  3
 Midtsem H2015  1, 2
 Midtsem H2017  3 

Øving 2

(frist søndag 9. september) Løsningsforslag

 Seksjon 2.3   13, 20(a),(b),(f)
 Seksjon 2.4   1, 2(a),(b)
 Eksamen V2004  1 (oppgave 1(c) er egentlig stoff for Seksjon 2.5, men prøv)
 Eksamen H2004  8
 Eksamen V2011  2

Øving 3

(frist søndag 16. september) Løsningsforslag

 Seksjon 2.5   1, 2(a)
 Seksjon 3.1   8
 Seksjon 3.2   1
 Eksamen H2004  1
 Eksamen H2006  6  (Det står ikke i oppgaven, men her må man kreve at n≥2)
 Eksamen H2008  2
 Eksamen H2010  5, 6
 Eksamen V2011  1, 6

Øving 4

(frist søndag 23. september) Løsningsforslag

 Seksjon 3.3   2, 3
 Seksjon 4.2   1, 2, 4
 Eksamen V2005  7
 Eksamen H2012  6
 Eksamen H2014  1, 2(b), 6
 Eksamen H2016  4
 Les om Gauss

Øving 5

(frist søndag 30. september) Løsningsforslag

 Seksjon 4.2   10, 16, 18
 Seksjon 4.3   5, 20
 Seksjon 4.4   1(a)
 Eksamen H2004  6
 Eksamen H2008  3
 Eksamen V2011  5

Øving 6

(frist søndag 7. oktober) Løsningsforslag

 Seksjon 4.4   10
 Seksjon 5.2   1, 2(a), 7, 8
 Eksamen K2017  5, 8
 Eksamen H2017  5(a)
 Midtsem H2016  2

Øving 7

(frist søndag 14. oktober) Løsningsforslag

 Seksjon 5.3   1, 3, 6, 11
 Sekson 6.1   7(a), 9, 12, 13

Øving 8

(frist søndag 21. oktober) Løsningsforslag

 Midtsem H2018  alt

Øving 9

(frist søndag 28. oktober) Løsningsforslag

 Seksjon 7.2   1, 4(a), 4(b), 6
 Seksjon 7.3   4, 7
 Eksamen H2004  2
 Eksamen H2006  2
 Eksamen H2007  3
 Les om Euler

Øving 10

(frist søndag 4. november) Løsningsforslag

 Eksamen H2003  3, 4
 Eksamen H2006  5
 Eksamen H2007  7
 Eksamen H2009  7
 Eksamen H2011  3

Øving 11

(frist søndag 11. november) Løsningsforslag

 Seksjon 8.1   1(a), 3
 Seksjon 8.2   1
 Eksamen H2016  7, 8
 Eksamen K2017  6

Øving 12

(frist søndag 18. november) Løsningsforslag

 Seksjon 9.1   3, 4, 7, 9(a)
 Seksjon 9.2   1(a), 1(b), 4
 Eksamen H2008  6
 Eksamen H2009  1, 2, 3
 Ekstraoppgave  Bruk Velordningsprinsippet til å vise at alle naturlige tall er
         interessante
2018-11-20, Magnus Hellstrøm-Finnsen