Tidligere eksamener

For løsningsforslag for de fleste settene, se her. For H2017, se nederst her.

Tidligere semesterprøver

2018-11-29, Magnus Hellstrøm-Finnsen