Øvinger

  • Alle oppgavene er hentet fra læreboken (7. utgave) og gamle eksamener

Øvingsoppgaver

2012-08-15, Magnus Bakke Botnan