Om kurset

Fullstendig kursbeskrivelse i studiehåndboken.

Kursbeskrivelse

Blant annet behandles største felles divisor, Euklids divisjonsalgoritme, lineære diofantiske ligninger, elementær primtallteori, lineære kongruenser, kinesiske restteorem, Fermats lille teorem, Eulers phi-funksjon, Eulers teorem med anvendelse innen kryptografi. Spesialstoff som kan variere fra år til år kan være tallteoretiske funksjoner, Fermats problem for n = 4, kjedebrøker, rasjonale approksimasjoner, Pells ligning, kvadratiske rester og generering av tilfeldige tall.

Foreleser

Petter Andreas Bergh
Kontor: rom 840, Sentralbygg 2
Epost: bergh(at)math.ntnu.no
Telefon: 73593409

Lærebok

David M. Burton:
Elementary Number Theory, 7. utgave
ISBN 0071289194

Vurdering og eksamen

4 timer skriftlig avsluttende eksamen (80%) og midtsemesterprøve (20%). Midtsemesterprøven teller kun dersom den gir positivt utslag på totalkarakteren.
Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.

Eksamensdato er 5. desember 2011.

2011-08-15, Petter Andreas Bergh