Pensum

Lærebok

 David M. Burton:
 Elementary Number Theory, 7. utgave
 ISBN 0071289194

Pensum

 Kapittel 1: alt
 Kapittel 2: alt
 Kapittel 3: alt
 Kapittel 4: alt
 Kapittel 5: 5.1-5.3
 Kapittel 6: 6.1-6.2
 Kapittel 7: 7.1-7.4
 Kapittel 8: 8.1-8.2
 Kapittel 9: 9.1-9.3
 To notater om RSA-krypto (se under)
 
 De biografiske seksjonene er ikke pensum (selv om de står på listen over), men les dem!

De to notatene om RSA-krypto ligger her:

Notat 2 er litt mer teknisk enn Notat 1, hovedfokuset er selve algoritmen, som er tydeliggjort på side 2 i Notat 1.

2011-10-26, johanste