MA1202 Lineær algebra med anvendelser - vår 2012

Årets eksamen

Foreleser

Petter Andreas Bergh
Kontor: rom 840, Sentralbygg 2
Epost: bergh(at)math(dot)ntnu(dot)no
Telefon: 73593409

Forelesninger

  Mandag  08:15-10:00  R8
  Torsdag  10:15-12:00  R8

Øvingsgrupper

  Mandag  17:15-19:00 R40 MLREAL  Sverre Gulbrandsen  sverrgul at stud...
  Tirsdag 10:15-12:00 S24 ÅMATSTAT Trude Walleraunet  wallerau at stud...
  Tirsdag 12:15-14:00 R92 BMAT/BFY Vegard Hagen     vegahag at stud...
  Tirsdag 14:15-16:00 R93 BMAT   Martin Strand    martstr at stud...

Referansegruppe

  Therese Mardal Hagland  therha at stud...   MLREAL
  Ulrik Enstad       ubenstad at stud...  BMAT
  Edvin Ellingsen     edvinel at stud...  BFY
  Ida Øverleir       idamov at stud...   ÅMATSTAT
2016-01-04, Magnus Brostrup Landstad