Om kurset

Fullstendig kursbeskrivelse i studiehåndboken.

Kursbeskrivelse

Emnet inneholder generelle vektorrom (lineær uavhengighet, basis), indreproduktrom, ortonomal basis, Gram-Schmidt, basisskifte, ortogonale matriser, lineærtransformasjoner (kjerne, bilde, dimensjonsteorem, tilhørende matriser), egenverdier og egenvektorer for lineærtransformasjoner og matriser, diagnoliserbare matriser, ortogonal diagonalisering av symmetriske matriser, egenrom, komplekse vektorrom, kompleks indreprodukt, unitære og Hermitiske matriser, singulær-verdi-dekomposisjon og Cayley-Hamiltons setning. En rekke anvendelser, bl.a. Markovkjeder, befolkningsvekst (Lesliematriser), genetikk, billedbehandling.

Foreleser

Petter Andreas Bergh
Kontor: rom 840, Sentralbygg 2
Epost: bergh(at)math.ntnu.no
Telefon: 73593409

Lærebok

Howard Anton og Chris Rorres:
Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications
10. utgave
ISBN 978-0-470-56157-7

Vurdering og eksamen

4 timer skriftlig avsluttende eksamen (100%).
Det kreves godkjent øvingsopplegg for å kunne gå opp til eksamen.
Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.

Eksamensdato er 4. juni 2012.

2012-01-03, Petter Andreas Bergh