Tidligere eksamener

Alle eksamensett i perioden våren 1995 til våren 2007

Våren 2011 oppgaver
Våren 2010 oppgaver
Høsten 2009 oppgaver
Våren 2009 oppgaver
Våren 2008 oppgaver
Våren 2007 oppgaver
Våren 2006 oppgaver
Høsten 2005 oppgaver
Våren 2005 oppgaver
Våren 2004 oppgaver
Våren 2003 oppgaver
Våren 2002 oppgaver
Høsten 2001 oppgaver
Våren 2001 oppgaver
Høsten 2000 oppgaver
Våren 2000 oppgaver
Våren 1999 oppgaver
Våren 1998 oppgaver
Høsten 1997 oppgaver
Våren 1997 oppgaver
Høsten 1996 oppgaver
Våren 1996 oppgaver
Høsten 1995 oppgaver
Våren 1995 oppgaver

2016-01-04, Magnus Brostrup Landstad