MA1103 Flerdimensjonal analyse - Vår 2019

Velkommen til Flerdimensjonal analyse!

Formelside på eksamen: Formelside (Oppdatert: 23.05.19)

Eksamen og løsningsforslag til eksamen.
Konteeksamen og løsningsforslag til eksamen

Faglærer er Berit Stensønes.

Pensum

Vi kommer til å bruke Lindstrøm & Hveberg: Flervariabel analyse med lineær algebra, men det kommer også til å være mulighet for å bruke Adams & Essex: Calculus, 9th edition.

2019-08-13, Stine Marie Berge