MA1103 Flerdimensjonal analyse - vår 2014

Kursbeskrivelse finnes i studiehåndboka.

Meldinger

8/8 Løysingsforslag til dagens kontinuasjonseksamen finnast her.
7/7 I forbindelse med kontinuasjonseksamen i starten av august har Kari Hag treffetid kvar dag i veke 32, kl 13-14 på rom 946 i SB2.
12/6Det har dukka opp ein skrivefeil i løysingsforslaget til eksamen, i oppgåve 2 skal 12 vere 14. Lengda av vektoren (1,2,3) er rota av 14.
3/6Løysingsforslag til dagens eksamen finnast her
28/5Det blir kake i pausen på fredag, eksempelvis slik kake :)
30/4Under kursinformasjon har vi oppdatert med endelig pensumliste.
23/4Det har vorte ein del endringar i romma for spørretimane i mai. Meldinga 11 april er oppdater med nye rom.
23/4 Formelarket som vil ligge ved eksamen er no oppdatert og ser slik ut.
11/4Før eksamen er det planlagt følgjande timar:
  • Tysdag 29 april kl. 12:15-14:00 i rom R10 Spørretime
  • Torsdag 8 mai kl. 12:15-14:00 i rom K5(realfagbygget) Spørretime
  • Torsdag 15 mai kl. 12:15-14:00 i rom R10 Spørretime
  • Ondag 28 mai kl 12:15-14:00 i rom S2 gjennomgang av øvingsoppgåver
  • Fredag 30 mai kl 12:15-14:00 i rom S5 gjennomgang av utvalgte oppgaver frå vår og kont.eksamen gitt i fjor
  • Treffetid forelesar: Kvar tysdag og onsdag kl 13-14 rom 946 i SB2 heile mai (unntatt 28 mai).
4/4 Det blir møte i referansegruppa 10 april. Tilbakemeldingar kan sendast til representantar i referansegruppa.
3/4 Her er formelarket som har vore brukt før på eksamen. Formelarket i år vil verte tilpassa den læreboka som har vore i bruk, men vil ligne på dette.
2/4 Plan for forelesningar dei neste to vekene:
  • Torsdag 3.04: Oppsummering kap 7 og kap 8.Eksamensoppg 4 H 2006 og 7, 8, 9 og 10 frå V2007.
  • Fredag 4.04: Repetisjon av grenser, kontinuitet og derivasjon. Eksamensoppgåver 2 V2005, 1 og 2 V2008, 3 V2009 og nr 7 H2009.
  • Torsdag 10.04: Repetisjon av max-min teori samt kap 5 og 6. Eksamensoppg 5 V2004, 2, 3 og 5 V2007 og nr 4 og 9 V2008.
  • Fredag 11.04: Reknar og kommenterer eksamenssetta V2012 og H2012 (Vil bli lagt ut).
25/3 Det stod feil eksamensoppg i øving 11. Sjå øvingssida for retta versjon.
21/3 Øving 13 er lagt ut, med innleveringsfrist 30 april. Øving 13 skal kun leverast dersom du ikkje har nok godkjende øvingar. Leverast i innleveringsboksane i nordre lavblokk.
21/3 Oppgåve 7.3.8 utgår frå øving 11.
12/3 Vi vil minne alle på at det vil vere referansegruppemøte på fredag 14 mars klokka 14.00.
21/2 Videoopptak av forelesningar i Matematikk 2 (tilsvarande kurs for siv.ing.studentar) med Harald Hanche-Olsen finnast her.
12/2 Det er lagt ut kommentarar og løysingsforslag i pdf fil på øvingssida, til øving 2 og øving 4.
9/2 Det vil bli ei orientering om bruk av Maple/Matlab på forelesning fredag 14 feb.
3/2Etter referansegruppemøtet er det bestemt at det frå no av er innleveringsfrist 48 timar etter at øvingstimen er slutt. Dvs at øvingsgruppe 1 har frist onsdag kl 12. osv.
3/2Det har blitt avklart at det ikkje vil bli dataøvingar i MA1103 dette semesteret. Det vil heller ikkje verte dataøvingar i TMA4115, som er fleirvariabel analyse for siv.ing. studentar. For studentar som er interesserte ligg det framleis ute informasjon om maple og matlab under ressursar.
22/1Tempoplan er lagt ut.
10/1Øving 1 har veiledning i veke 3 (ikkje veke 4 som det stod først, det var ein glipp frå vår side beklageligvis). Det vil altså seie at øvingsgruppene startar førstkommande mandag 13 januar.
10/1 Alle må huske å melde seg på øvingsgruppe. Dersom du ikkje har fått meldt deg på endå, send ein epost til øvingslærar Benedikte (grimelan@math.ntnu.no) for å bli påmeldt(skriv kva gruppe som passar for deg). Alle kan sjekke kva gruppe dei er påmeldt her
6/1 Første forelesning blir førstkommande Torsdag 9 januar. Det vil bli tatt påmelding til øvingsgrupper i løpet av første forelesning. Første øvingsitme vil bli Mandag 13 Januar, og oppgavene til denne øvinga vart lagt ut i dag.
27/12 Informasjon om øvingsgrupper lagt ut.
20/12 Velkommen til MA1103, vårsemesteret 2014. Nettsida vil bli kontinuerlig oppdatert med informasjon. Vær spesielt oppmerksom på at det ennå kan bli endringer i forelesningstidspunkt og øvingstidspunkt, så husk å sjekke dette igjen i starten av januar.
2014-08-08, Benedikte Grimeland