MA1103 Flerdimensjonal analyse - vår 2014

Kursinformasjon

Undervisning

FaglærerMarius Irgens, Kari Hag(Vikar) kari.hag snabela math.ntnu.no- Bruk MA1103 som emne.
Treffetid: fredag 14-15 kontor 946 i SB2
ØvingslærerBenedikte Grimeland grimelan snabela math.ntnu.no- Bruk MA1103 som emne
Forelesningertor 14:15-16:00 R5
fre 12:15-14:00 EL3
Øvinger se øvingssidene

Studiehåndboken

Pensum

Følgende er pensum

 • Fra læreboka:
  • Kap 1.
  • Kap 2.
  • Kap 3.1-3.4. Kursorisk: Bevis for Taylors formel og formen på restleddene s. 161-162, Determinant Test for Positive Definiteness og General Second-Derivative Tests (n-variables) s. 175-6 og A Second-Derivative Test for Constrained Extrema s. 197-201.
  • Kap 4.
  • Kap 5.
  • Kap 6.1-6.3.
  • Kap 7.1-7.6.
  • Kap 8.1-8.4.
  • Alle "Historical Notes" er kursoriske
 • Øvingene (spesielt vil to av oppgavene bli gitt på eksamen).
2015-01-06, Hallvard Norheim Bø