MA1103 Flerdimensjonal analyse - våren 2014

Øvinger

Øvingene er obligatoriske og en del av pensum. For å kunne ta eksamen må øvingsopplegget være godkjent.

Det blir gitt minst 12 øvinger, og 8 av disse må være godkjent for å få opplegget godkjent.

Øvingene leveres i innleveringsboksene (merket med fagkode og gruppenummer) i 3.etg, nordre lavblokk i Sentralbygg 2 (vær vennlig å levere øvingen i form av sammenstiftede ark, og ikke f.eks i egne kladdebøker; plassen er begrenset).

Øvingene leveres individuelt.

For å se hvor mange øvinger du har fått godkjent, gå hit.

Innleveringsfrister

Innleveringsfrist er 48 timer etter øvingstimen er slutt. Det vil si at øvingsgruppa på mandag har innleveringsfrist på onsdag klokka 12:00, øvingsgruppe nr 2 på tirsdag har innleveringsfrist på torsdag klokka 14:00 osv.

Veiledning

Det er ukentlig veiledning. Her får du muligheten til å diskutere både øvingsoppgavene og andre spørsmål. Tenk gjennom på forhånd hva du vil få ut av veiledningstimen. Jo bedre forberedt du er til en veiledningstime, jo mer får du ut av den.

Oppgavene til den første øvingen legges ut i løpet av første undervisningsuke. Første veiledningstime blir (antagelig) uken etter. Oppgavene vil etterhvert komme på denne siden.

Øvingsoppgaver

Dette er oppgaver som skal leveres inn, men gjør gjerne flere oppgaver! Det skal være enkelt å følge argumentasjonen i det du leverer inn. Husk at stud.ass. ikke kan kikke inn i hodet ditt mens du arbeider. (Oppgaver i parentes er frivillige oppgaver. At de er tatt med betyr ikke at de er mer relevante enn andre oppgaver du kan finne selv, ei heller at de er viktigere eller mer spennende. Noen kan være utfordrende, noen kan illustrere noe vi ikke kommer til å ta oss tid til, og noen er der fordi de henger sammen med andre oppgaver vi har hatt, noen er der fordi jeg liker dem, … Hvis du føler at du trenger mer trening i sentrale deler av stoffet kan sikkert noen av disse oppgavene være egnet, men for mange vil det finnes bedre oppgaver til slikt bruk.)

Øving Uke Innleveringsoppgaver Anbefalte oppgaverKommentarer Løsningsforslag
1 3 ma1103-o1.pdf Grunnen til at det står 2013 øverst på arket er at det vart brukt også ifjor.
2 4 2.1: 6, 7, 8, 19 og 40.2.1: 41 og 42
2.2: 6, 7, 11 og 33. 2.2: 10, 22, 25 og 32
3 5 2.3: 10, 12, 14, 22, 26. 2.3: 3, 7, 9, 11, 16
2.4: 2, 5, 15, 18, 20. kap 2.4: 1, 17, 19, 23, 24.
4 6 2.5: 3a, 5, 6, 10. 2.5: 2, 3, 4, 26. Kommentar til oppg 3a: Her skal du altså først finne funksjonen og derivere den direkte. Så utfører du derivasjonen vha. kjerneregelen og påviser at svaret blir det samme.
2.6: 3a, 4, 8a, 12, 21, 26.2.6: 3, 8, 9, 10.
5 7 3.1: 2, 10, 23, 25 3.1: 9, 26, 28(K) Oppgaver merket med (K) vil bli gått igjennom på forelesning.
3.2: 1, 2 3.2: 3, 5(K)
3.3: 1, 14, 20, 28 3.3: 21, 23, 26(K)
Eksamen Vår 2004 nr 2 og eksamen vår 2005 nr 2(K).
6 8 3.4: 1, 6, 8, 9, 13, 18, 19, 28, 37, 38
Eksamen vår 2008 nr 1, 2 og 3. Eksamen vår 2009 nr 3 og 4.
7 9 4.1: 2, 7, 9 og 23 4.1: 6, 11, 13, 17, 19
4.2: 2, 9, 17(a), (b) og 19 4.2: 7, 16
4.3: 9, 10, 17 4.3: 2, 8, 15
8 10 4.4: 1, 5, 8, 15, 24, 25 og 404.4: 13, 27 og 34
5.1: 1 c), 2 c) og 75.1: 5, 6 og 12
5.2: 1 d), 4 og 55.2: 9, 15 og 17
9 11 5.3: 2, 4b), 12 og 15 Skum igjennom dei tre seksjonane og gjer så mange oppgåver du kan!
5.4: 2, 6 og 7
5.5: 2, 27 og 24
10 12 6.1: 3
6.2: 1, 5, 13, 23
6.3: 3, 5, 11
7.1: 7, 11
7.2: 1
11 137.1:19 Tren på dei første oppgåvene i kvart delkapittel. Skum gjerne gjennom resten.
7.2:4a), 11
7.3: 5, 11 Oppg 7.3.8. utgår.
7.4: 5 Her er det feil i oppgave/fasit. Det er nok å sette opp integralet.
7.5: 3, 5, 7
7.6:1
Eksamen haust 2005 nr 5 Hint: del(x,y)/del(u,v)=1/(del(u,v)/del(x,y)) (Kvifor?)
12 14 7.6: 6, 9 sjå eks 4 s 238 for oppg 7.6.6
8.1: 9
8.2: 3, 13
8.3: 5, 11
8.4: 7, 13, 17
Eksamen haust 2009 nr 5 og 6 I 2009 vart det brukt ei anna bok, med ein anna notasjon (sjå Calculus av Adams)
13 30 april Eksamen august 2013 Denne øvinga skal kun leverast dersom du manglar ei øving på å få nok godkjende øvingar. Lever i innleveringsboksen i nordre lavblokk

Løsningsforslag

Som hovedregel vil det ikke bli lagt ut løsningsforslag. Hvis det er noen konkrete oppgaver dere vil ha løsningsforslag på, så si i fra til stud.ass. eller til Benedikte (øvingslærer). Ta med hvorfor det hadde vært fint med et løsningsforslag på denne oppgaven, så kan vi prøve å tilpasse løsningsforslaget til det.

2014-12-03, anttish