MA1102 Grunnkurs i analyse II – vår 2016

Emnebeskrivelse finnes i studiehåndboken. Bak lenken finner du også en timeplan (lenken pekte tidligere til fjorårets plan).

Fellesmeldinger

7/1 Forelesningene starter i uke 2. Første forelesning er mandag 11. januar.
15/1 Gruppeinndelingen er nå klar: gruppeinndeling. Send e-post til mathias [dot] arnesen [at] math [dot] ntnu [dot] no hvis tildelt tid ikke passer, eller hvis du ikke har en gruppe. Hvis du ikke har blitt tildelt en gruppe må du inkludere følgende i e-posten: NTNU brukernavn, linje og mulige tidspunkter.
19/1 Ettersom det fortsatt er mange som spør om å få bytte gruppe/bli tildelt gruppe, blir innleveringsfristen for første øving satt til mandag 25.01 kl 10:00
24/1 Da det viste seg å by store praktiske utfordringer med timeplanen for en del studenter å levere dagen etter øvingstimen vil innleveringsfristen før øvingene vil fra og med øving 2 være 48 timer etter øvingstimen. Se MA1102 Grunnkurs i analyse II – vår 2016 for detaljer.
24/1 Det tas ingen hensyn til Åreturer hva innleveringsfrister gjelder. Dere trenger ikke spørre en gang.
2/2 I første time på mandag 8. februar vil Mathias Nikolai Arnesen regne følgende oppgaver: 1) Eksamen MA1102 vår 2013, oppgave 3; 2) Avsnitt 11.2 oppgave 8; 3) Eksamen MA1102 vår 2011, oppgave 3; og 4) (Dersom det blir tid) Eksamen MA1102 2014, oppgave 2.
8/2 Angående hjelpemidler på eksamen : Det er oppgitt av dette kurset har hjelpemiddelkode D, hvilket betyr at ingen trykte eller skrevne hjelpemidler er tillatt .
15/2 Angående hjelpemidler på eksamen (2) : MEN - det er tradisjon å legge ved et par sider med formler/ annen nyttig informasjon i selve oppgavesettet, og det kommer vi til å gjøre i år også. Medmindre noe annet blir sagt blir alt som ved forrige eksamen.
8/3 På fredag 11. mars vil Mathias Nikolai Arnesen vikariere og foreleelses stoffet om numerisk integrasjon (avsnitt 8.7)
14/3 Vi kommer til å gjennomgå stoffet i avsnitt 3.4, selv om det ikke stod på pensumlisten i fjor.
8/4 De som ikke fikk noen tirsdagsgruppe i uke 13, kan få utsatt levering av øvingene til ondag i uke 15.
12/4 I neste uke (18. og 22. april) kommer vi til å repetere pensum. Planen er å gjennomgå noen tidligere eksamensoppgaver fulgt opp med litt repetisjon og teori.
2/5 Det blir spørretime tirsdag 3/5 kl 10-12 i Kjl21
9/5 Det blir INGEN spørretime tirsdag 10/5 - det har vært svært vanskelig å finne ledige rom. Det BLIR spørretime torsdag 12/5 (KJL 22), torsdag 19/5, tirsdag 24/5 og torsdag 26/5. Klokkeslett for timene: 10.15-12
11/5 ; NBNBNB: Dette må endres for fredag 20/5
18/5 JEG ER DESSVERRE NØDT TIL Å AVLYSE TIMEN I MORGEN TORSDAG 19/5: I STEDET BLIR DET EN SPØRRETIME PÅFREDAG 20/5 KL 8-10
ROM for spørretimer: Spørretime fredag 20/5: R21; spørretime tirsdag 24/5: R54; spørretime onsdag 25/5: R21.
Tidspunkt for spørretimer: Fredag 20/5: 8.15-10; tirsdag 24/5: 10.15-12.00; onsdag 25/5: 10.15-12.00
Eksamensoppgaver + LF oppgaver Lf
2016-05-31, mathiaar