Øving 13

Gjør fire av fem oppgaver fra Eksamen 2003.

Det blir ikke veiledning på øving 13, og innleveringsfristen er 30. april kl. 12!

Øving 13 skal bare leveres av de som ennå ikke har åtte godkjente øvinger. Hvis du er i tvil, lever øving 13.

2009-04-24, Kristian Gjøsteen