MA0301 Forelesningsplan

Det vil bli endringer i denne planen.

UkeKapitlerTema
3 3.1-3.3, 1.1Mengdelære, telling
4 1.2-1.4Telling, mengdelære
5 8.1, 2.1Mengdelære, telling. Proposisjonskalkulus
6 2.2-2.5Proposisjonskalkulus, bevislære
7 4.1, 5.1, 7.1Induksjonsbevis. Relasjoner.
8 7.2-7.4, 5.2, 5.3Relasjoner, funksjoner.
9 5.4-5.6Funksjoner; Midtsemesterprøve
106.1-6.3Språk og endelige tilstandsmaskiner
117.5, 11.1-11.3, 7.2Endelige tilstandsmaskiner. Grafer.
1211.1-11.3, 7.2Grafer
1311.4-11.5, 12.1-12.2Planare grafer, Hamiltonske grafer, trær
145.7, 5.8, 12.3-12.4Sortering
165.7, 5.8Algoritmer
1713.1-13.2Algoritmer for grafer
18Repetisjon
19Repetisjon
2012-01-02, Kristian Gjøsteen