Kursinformasjon

Lærebok og pensum

Læreboken er Discrete and Combinatorial Mathematics av Ralph P. Grimaldi, 5. utgave.

Endelig pensumliste

I tillegg til det som er forelest og gitt på øvingene, vil følgende kapitler i læreboken vil være pensum:

 • 1.1-1.4
 • 2.1-2.5
 • 3.1-3.3
 • 4.1
 • 5.1-5.3, 5.5-5.8
 • 6.1-6.3
 • 7.1-7.5
 • 8.1
 • 11.1-11.5
 • 12-1-12.4
 • 13.1-13.2

Vurdering

Eksamen i MA0301 Elementær diskret matematikk er todelt og består av en semesterprøve (maks. 20%) og en skriftlig eksamen (min. 80%). Semesterprøven vil kun telle positivt på den endelige karakteren.

Semesterprøve

Tid: Fredag 27. februar kl. 10.15 til 11.45. Møt opp i god tid.

Sted: Auditorium S2.

Pensum: Alt som er forelest frem til semesterprøven.

Tillatte hjelpemidler: Enkel kalkulator (HP30S og/eller Citizen SR-270X)

Det er viktig at alle møter i god tid slik at prøven kan begynne til bestemt tid.

Husk legitimasjon!

Tilrettelegging: Studenter med krav på tilrettelegging skal melde inn behov ved instituttkontoret senest 3 virkedager før prøven skal holdes. (Siden prøven bare teller positivt er oppmøtet ikke obligatorisk. Av praktiske og finansielle grunner ber vi derfor om varsel for å unngå tilrettelegging til studenter som ikke har tenkt å møte til prøven.)

Telefon:735 93520
E-post:mat.fag@math.ntnu.no

Om du ennå ikke har søkt tilrettelegging, kan du gjøre dette hos studentservice. Bare godkjente søknader kan tas hensyn til!

Eksamen

Avsluttende eksamen er skriftlig og finner sted 28. mai 2009. Varighet er 4 timer.

Nytt av året er at eksamen har hjelpemiddelkode D. (Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.)

2009-05-08, Kristian Gjøsteen