Øving 4

Oppgaver fra læreboken:

  • Avsnitt 2.1: Oppgave 6, 13 og 17
  • Avsnitt 2.2: Oppgave 2*, 4, 6*, 8, 15, 16* og 20
  • Avsnitt 2.3: Oppgave 1, 5, 6 og 12
  • Avsnitt 2.4: Oppgave 3 og 6*.
  • Avsnitt 2.5: Oppgave 6 og 15.

Programspesifikke oppgaver:

  • BMAT: Avsnitt 2.4: Oppgave 4
  • BIT: Avsnitt 2.4: Oppgave 10

Studenter fra andre programmer kan velge om de vil gjøre oppgaven for BMAT eller for BIT.

*Stjernemerkede oppgaver skal gjøres, men må ikke leveres.

2009-02-04, Kristian Gjøsteen