Øvinger og øvingsopplegg

 • Øvingene begynner i uke 4. Det blir lagt ut lister for påmelding i forelesningene.
 • For tilgjengelige tider for de forskjellige linjene, se her.
 • Det gies 12 øvinger, og får å få gå opp til eksamen må 9 av disse være godkjent.
 • Eksamensoppgaver fåes kjøpt for 40 kroner på matematisk institutt, 7. etg SBII
 • Innlevering av øvinger: Det er innleveringshyller i 3. etg nordre lavblokk:
  • Gå opp trappa vis-a-vis Tapir Mat.
  • Skrått venstre over korridoren er det et hull i veggen med en trapp opp. Gå opp denne trappa.
  • Inn i rommet du kommer til nå, til høyre, er det noen svarte plasthyller. Dette er inn og utleveringshyller.

Øving 1

Leveres innen 12.00, mandag 26.01
 • Fra avs 8.1: 3, 4, 10, 25, 48
 • Eksamen MA001 2001H (datert jan 2002): 2
 • Eksamen MA001 2001V: 4
 • Eksamen MA001 2000H (datert jan 2001): 7

Øving 2

Leveres innen 12.00, mandag 02.02
 • Fra avs 8.2: 3 (eigenverdi er definert nederst side 497), 9
 • Fra avs 9.1: 2, 5, 7, 18
 • Eksamen MA0002 2006V, Vedlegg: 2, 4 (vis utregning, ikke bare skriv ned rett svaralternativ)
 • Eksamen MA0002 2007V: 2ac) (Feil i c: initialbetingelse skal være x(1)=2e)

Øving 3

Leveres innen 12.00, mandag 09.02
 • Fra avs 9.1: 14, 21
 • Fra avs 9.2: 8, 17, 24, 29, 32, 41
 • Eksamen MA001 1996H (datert jan 1997): 7 (dimensjonen er antall parametere i løsningen, dvs. antall variabler som kan variere fritt)

Øving 4

Leveres innen 12.00, mandag 16.02
 • Fra avs 9.2: 42, 43, 48, 55
 • Fra avs 9.3: 17, 18
 • Eksamen MA001 1999V: 2
 • Eksamen MA001 2002V: 4
 • Oppgave: Løs initialverdiproblemet dx/dt + x = e^2t (e^2t betyr e opphøyd i 2t), der x=1 når t=0.

Øving 5

Leveres innen 12.00, mandag 23.02
 • Fra avs 9.1: 24
 • Fra avs 9.2: 50, 57
 • Fra avs 9.3: 49
 • Eksamen MA001 1998H (datert jan 1999): 2
 • Eksamen MA001 1998H (datert jan 1999): 5 (i tillegg (e) Finn likevektspunktene og undersøk stabiliteten.

Øving 6

Leveres innen 12.00, mandag 02.03
 • Eksamen MA001 1999V: 5
 • Eksamen MA001 1996V: 6
 • Fra avs 9.3: 41
 • Fra avs 9.4: 8, 9, 25, 28, 37

Øving 7

Leveres innen 12.00, mandag 09.03
 • Fra avs 9.4: 42, 43, 47, 58, 59, 63
 • Fra avs 10.1: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14
 • Eksamen MA001 1999H (datert januar 2000): 1

Øving 8

Leveres innen 12.00, mandag 16.03
 • Fra avs 10.2: 13, 25
 • Fra avs 10.3: 23, 24, 37, 38, 47, 48
 • Eksamen MA001 2002V: 4

Øving 9

Leveres innen 12.00, mandag 23.03
 • Fra avs 10.3: 41, 42
 • Fra avs 10.4: 4, 5, 21, 22
 • Fra avs 10.5: 2, 11, 24
 • Eksamen MA001 2001H (datert januar 2002): 2, 4

Øving 10

Leveres innen 12.00, mandag 30.03
 • Fra avs 10.4: 2, 23
 • Fra avs 10.5: 25, 26
 • Eksamen MA0002 2005H: 1
 • Eksamen MA001 2003H: 6

Øving 11

Leveres innen 12.00, torsdag 16.04
 • Fra avs 10.6: 1, 4, 7, 13, 14
 • Fra avs 11.1: 2, 3, 4, 5, 19, 20
 • Eksamen MA0002 2005H: 2

Øving 12

Denne øvingen veiledes torsdag 16.04-tirsdag 21.04

Leveres innen 12.00, torsdag 23.04
 • Fra avs 10.6: 17, 18, 37, 38
 • Fra avs 11.1: 21, 47, 48
 • Fra avs 11.2: 1, 7, 8, 9, 17
 • Eksamen MA001 2001H(datert 7. jan 2002): 3
 • Eksamen MA001 1995H(datert 5. jan 1996): 3a
2009-04-15, Haaken Annfelt Moe