Eksamensrettede oppgaver

Disse er helt frivillige, men ment som forslag til repetisjon og trening. De vil ikke bli veiledet.

Kapittel 8
 • 8.1: 39, 40, 44-52
 • Oppgave 1-10 her. NB: ingen fasit til disse, men husk at du kan alltid sjekke om en diffligning er korrekt løst ved å sette løsingen inn i diffligningen og se om diffligningen da stemmer.
 • 8.2: 1-4
Kapittel 9
 • 9.1: 15-18
 • 9.2: 30, 31, 37-40, 49, 59 (boka bryr seg bare om hunnkjønnspopulasjonen, dette har ikke noe å si for tallverdiene som skal velges)
 • 9.3: 49, 50, 71, 72, 75
 • 9.4: 11, 17, 25, 26, 43, 47, 60, 63
Kapittel 10
 • 10.1: 15
 • 10.2: 1, 2, 12, 13, 21, 22, 25, 26
 • 10.3: 31-34, 39-42
 • 10.4: 1, 2, 13, 14, 19, 20, 23, 24
 • 10.5: 1, 2, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 38, 39
 • 10.6: 4-7 (benytt andrederiverttesten), 12, 17-20, 31, 36-39
Kapittel 11
 • 11.1: 6, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 27, 28, 37, 38
 • 11.2: 1, 7, 17 , 20, 21
 • 11.3: 5-8 (den analytiske metoden er den vi har lært i forelesningene)
2009-05-06, Haaken Annfelt Moe