Faginformasjon

Krav om forkunnskaper

 • Brukerkurs A, MA0001. Spesielt integrasjon (kap 6 og 7) kan det være nyttig å friske opp.

Pensum

 • Claudia Neuhauser: Calculus for Biology and Medicine (samme bok som i MA0001).
  • Kapittel 8: Seksjon 8.1 og 8.2, samt notat om lineære førsteordens differensiallikninger.
  • Kapittel 9: Hele, samt notat om determinanter av matriser større enn 2x2.
  • Kapittel 10: Hele.
  • Kapittel 11: Hele.
  • Øvingene.

Semesterprøve

 • Semesterprøven blir holdt mandag 2. mars, 15.15-17.00.
  • Prøven blir en skriveprøve, ikke en flervalgsprøve.
  • 'Alle hjelpemidler' er tillatt (dvs ikke PC osv, men alt av skrevne notater, bøker o.l, og fritt valgt kalkulator).
 • Pensum er det som er pensum fra kapittel 8 og 9 (se avsnittet over) samt notat om første ordens lineære diffligniger og notat om determinanter av matriser større enn 2x2
 • Romfordeling er som følger:
  • Studieretning BBI og MBIOT5 sitter i auditorium S2.
  • Studieretning BGEOL, BKJ, MLREAL og alle som ikke faller inn under noen av de nevnte studieretningene sitter i auditorium R2.
 • Studenter med krav på tilrettelegging av midtsemesterprøven skal melde inn behov ved instituttskontoret senest onsdag 25.februar. Instituttkontoret har telefon: 735 93520 og mail mat [dot] fag [at] math [dot] ntnu [dot] no. Om du ennå ikke har søkt tilrettelegging, kan du gjøre dette her. Bare godkjente søknader kan tas hensyn til! Siden midtsemesterprøver varer i kun 90 minutter gis det 20 minutter for enkelt forlenget tid og 40 minutter for dobbelt forlenget tid.

Gamle eksamensoppgaver

 • Alle tilgjengelige gamle eksamensoppgaver fås kjøpt som et hefte, med endel løsningsforslag, fra Institutt for matematiske fag, 7. etasje, Sentralbygg 2.
 • Eksamensoppgaver 2000-2006 (med noen flervalgsdeler fjernet) finner du her.
 • Nyere eksamensoppgaver: 2007 vår (LF), 2007 høst, 2008 vår (LF), 2008 høst.
2009-04-30, Haaken Ahnfelt