Skriving av eksamenssett i LaTeX

Du må passe på at datamaskinen din har nyeste versjon av LaTeX-malene. For detaljerte instruksjoner, se:

I tillegg trenger du de offisielle forsidemalene.

Det anbefales å laste opp forsiden til Inspera som et separat dokument.

Felles mal

Malfila er forhåpentligvis selvforklarende, men det er laget en bruksanvisning.

NTNUeksamen.tex
\documentclass[a4paper,12pt,norsk]{IMFeksamen}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern,amsmath,amssymb,amsfonts}

\runninghead{TMA0123 Hverdagsmatematikk 24. desember 2019}

\begin{document}
\begin{oppgave}
 I denne oppgaven antas det at en katt fanger en mus i timen.
 \begin{punkt}
  Hvor lang tid bruker 1200 katter på å fange to mus?
 \end{punkt}
 \begin{punkt}
  Gitt en ubegrenset tilgang på mus,
  hvor mange dadaister trengs for å fange én av dem?
 \end{punkt}
\end{oppgave}
\begin{oppgave}
 Regn ut
 \[
 \sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+4\sqrt{1+\cdots}}}}.
 \]
\end{oppgave}

% Fjern alt herfra til \end{document} om det ikke skal være noen vedlegg
\vedlegg
Dette er en vedleggsside.

\newpage
Og dette er en til.

\end{document}

Språk

Du kan endre språk til nynorsk eller english i klasseopsjonen. Kopier fila di til et annet filnavn, og endre språket i kopien etter at du er ferdig med første versjon i ett språk.

Løsningsforslag

Anbefalt måte å skrive løsningforslag på er å skrive dette som et eget dokument, det er ingen støtte for dette inni cls-filene. Men du kan fortsatt bruke IMFeksamen som dokumentklasse, og dermed få brukt oppgavemiljøene.

Andre institutt

Eksempelfila over bruker IMFeksamen.cls. Det finnes også en IFeksamen.cls og en IDIeksamen.cls som hhv. fysikk og data kan bruke. Flere kan lages ved behov.

Filer

Hvis du må kompilere dokumentet på en annen datamaskin der disse klassefilene ikke er installert, kan du kopiere disse filene til katalogen du jobber i. Vi anbefaler imidlertid å heller installere malene som beskrevet øverst på denne siden.

2022-11-25, Per Kristian Hove