Digital vurdering

Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) har laget en handlingsplan for digital vurdering. IE har igjen bedt hvert av sine institutter om å nedsette lokale prosjektgrupper for å sørge for at handlingsplanen blir fulgt opp av de enkelte instituttene.

IEs handlingsplan

Prosjektgruppe for digital vurdering ved IMF

 • Aslak Bakke Buan
 • Tonje Jin
 • Mette Langaas
 • Eva Lien
 • Brynjulf Owren
 • Alexander Sigurdsson
 • Eirik Spets
 • Marius Thaule
 • Elin Todal

Mål

Oppfylle IEs handlingsplan for digital vurdering

Mandat

Utarbeide handlingsplan for digital vurdering ved IMF.

 • Kartlegge status i forhold til «om det er praktisk mulig»
 • Plan for opplæring
 • Plan for implementering
 • Inndeles i sensurregistrering, karaktergivende innleveringsoppgaver, skriftlig eksamen (skoleeksamen)
 • Rapportere til instituttleder
 • Innmelding 30. april 2019

(Presentasjonen holdt av Terje Brekke i forbindelse med oppnevnelsen av lokale prosjektgrupper.)

Møtereferater og presentasjoner

Ressurser

Melde opp emne til digital eksamen

 • Fristen for å melde opp emner som går om høsten er 30. april.
 • Fristen for å melde opp emner som går om våren er 15. september.

Se forøvrig denne siden for mer informasjon.

2019-03-08, Marius Thaule