Smelting av isfjell

Her skal det smeltes, folkens! Dette er alvor folkens

Presentasjoner

ODE/PDE i MATLAB

Egenskaper ved is og vann

Figurer fra våre beregninger i Matlab

1D problemet løst hvor vi har varmekilde på 2 grader i posisjon 0 og temperatur på 0 grader i overgangen is-vann

Notater

2019-05-16, Hallvard Norheim Bø