Øvinger (Exercises)

Nr. Veiledning (Tutorial) Oppgave (Exercise) Løsningsforslag (Solutions)
0 18.08 Norsk (English), euler.m lfov00.m, ourfunction.m
1 25.08 Norsk (English) Norsk (English)
2 01.09 Norsk (English) Norsk (English), divdiff.m, pval.m
Pr. 1 10.09, 14.09, 15.09, 17.09, 22.09 Norsk (English)
3 29.09 Norsk (English) Norsk (English)
4 06.10 Norsk (English) Norsk (English), impEuler.m, rk4.m
5 13.10 Norsk (English) Norsk (English), rkbs.m
6 20.10 Norsk (English) Norsk (English)
7 27.10 Norsk (English) Norsk (English)
8 Norsk (English) Norsk (English)

Litt informasjon (Some general information)

  • All MATLAB files used for lectures and exercises.
  • Hvordan få MATLAB til egen PC (How to get MATLAB to your own PC (only in Norwegian).)
  • Det fins en rekke introduksjonshefter til MATLAB, f.eks.:
    (There are plenty of tutorials for MATLAB around, e.g.):
2009-12-03, Anne Kværnø