TMA4215 Numerisk matematikk (Numerical Mathematics)

Beskjeder (Messages)

Date Beskjeder Messages
19.12 Her finner dere eksamen og løsningsforslag (engelsk).
For øvrig: GOD JUL til alle sammen.
Here you will find the exam and the solution.
And then I wish all of you a MERRY CHRISTMAS.
11.12 Treffetid før eksamen: Mandag til fredag, 13:00-15:30, på mitt kontor (1348 SBII) Meeting hours before the exam: Monday to Friday, 13:00-15:30, at my office (1348, SBII)
11.12 Dere finner en liste over feil i notatene her. Jeg er takknemlig om dere fortsetter å rapportere om store og små feil. You will find a list of erratas for the lecture notes here. I am grateful if you continue to report mistakes in the notes.
05.12 Prosjektoppgavene er omsider rettet, og resultatet er lagt ut på It's learning. The second project has finally been evaluated, and the results can be found at It's learning.
20.11 Takk for et hyggelig semester. Håper dere også har hatt utbytte av det.
Her kommer noen praktiske opplysninger:
* Resultatet av prosjekt 2 vil bli lagt ut i begynnelsen av uke 49.
* Her finner du den endelige pensumlista.
* Her finner du en samlet og oppdatert versjon av forelesningsnotatene.
Thank you for a pleasant term. I hope all of you have enjoyed it.
Some practicalities:
* The results of project 2 will be published in the beginning of week 49.
* Here is the final curriculum.
* Here is a collected and updated version of the lecture notes.
16.11 I løpet av kurset har jeg lagt ut en del notater. Disse vil nå bli samlet i et hefte. Det er fint om dere gir beskjed om feil (store og små), så skal jeg få rettet på det før heftet legges ut på fredag.During the course there have been a lot of small notes made available. This will now be collected into one note. I would be grateful if you could make me aware of errors and misprints, which can be corrected before the whole note is made available on Friday
06.11 Testligning b inneholdt feil parameterverdier. Dette er nå korrigert. Test equation b contained wrong parameter values. This has now been corrected.
05.11 Tildeling av testligninger blir lagt ut sammen med gruppeoversikten på siden om semesteroppgaver. Test equation allocation is published together with group numbers on the term projects page.
04.11 Semesteroppgave 2 er nå lagt ut. Det blir satt opp veiledning i uke 46 på datasal Vegas: Man 15:15-17:00, tir 16:15-18:00 og fre 14:15-16:00. I tillegg har foreleser treffetid på hennes kontor tir og ons 13:00-16:00, fredag 10:00-12:00. Term project 2 is now out. There will be tutoring in week 46 at computer lab Vegas: Mon 15:15-17:00, Tue 16:15-18:00 and Fri 14:15-16:00. Additionally, the lecturer is available at her office Tue and Wed 13:00-16:00, Fri 10:00-12:00
30.10 Semesteroppgave 2 vil bli lagt ut onsdag 4.11.
Det kommer ingen ny øving neste uke, det blir heller ingen veiledning 3.11. Men det vil komme en større øving mot slutten av semesteret, denne vil dekke alt som foreleses fra nå av.
The term project 2 will be available from Wednesday 4.11.
There will be no new exercise next week, and no tutorials 3.11. But there will be one larger exercise at the end of the term, covering the remaining topics.
15.10 Referat fra møtet med referansegruppa 13.10 er lagt ut på It's learning. The minutes from the meeting with "referansegruppa" can be found at It's learning.
05.10 Ekstra forelesning i B-rekker for spesielt interesserte onsdag 07.10, kl. 10:15-12:00 i 822, SII. Extra lecture in B-series theory for those who might be interested. Wedensday 07.10, kl. 10:15-12:00 in 822, SII
05.10 Resultatet av semesteroppgave 1 er lagt ut på It's learning. The result of project 1 can be found at It's learning.
21.09 The meetings for international students have been moved to Wednesdays 14:15-15:00, in 822 (SBII).
14.09 Gruppenummer for semesteroppgave 1 er nå opprettet. Disse vil bli tildelt fortløpende etter hvert som grupper melder seg. Group numbers for term project 1 have been created. These will be assigned consecutively as groups report their student numbers to the course assistant.
14.09 Det har vært noe forvirring angående hvilket rom veiledning i uke 38 skal være. Disse foregår i de vanlige rommene, altså skulle alle vært på G1 i dag. I morgen er det på Vegas og på torsdag er det i EL3. There has been some confusion about which room the turoring in week 38 is to be held. The sessions will be in the regular rooms, i.e. today, everyone should have been in G1. Tomorrow will be in Vegas and on Thursday in EL3.
08.09 Den første semesteroppgaven er nå lagt ut. I uke 38 vil det ikke bli holdt forelesninger. I stedet blir det veiledning til semesteroppgaven. Rommene er som før. The first of the term projects is now available. There will be no lectures in week 38. Instead there will be given tutoring for the term project. The locations remain unchanged.
02.09 Forelesningen 10. september flyttes til øvingstimen 8. september (16:15-18:00), i El3. Det blir da øvingstime på torsdag 14:15-16:00 i datasal Vegas. The lectures September 10 will move to Tuesday September 8, (16:15-18:00) in El3. The exercises is then on Thursday 14:15-16:00 in computer lab Vegas.
20.08 The international students will meet in 734 SBII, Wednesday 13:15-14:00.
20.08 Øvingstimene flyttes til datsal Vegas, ( rom 212, SBII) The exercise session will be moved to computerlab Vegas (room 212, SBII)
18.08 Øvingstimen i dag er avlyst fordi datasalen ikke er klargjort for semesteret. Today's exercise session is cancelled because the computer lab has not been readied for the semester.
12.08 Første forelesning er mandag 17. august i G1. The first lecture is Monday 17 August, in G1.

Kursinformasjon (Information about the course)

Forelesninger (Lectures)

  • Mandag (Mondays) 10:15-12:00, G1
  • Torsdag (Thursdays) 14:15-16:00, EL3

Øvinger (Exercises)

  • Tirsdag (Tuesdays) 16:15-18:00, Datasal Vegas (212, SBII) (Computer lab Vegas)

Øvingene består av en blanding av programmeringsoppgaver (MATLAB) og teoretiske oppgaver. Øvingene er frivillige.
(The exercises are a mix of programming (MATLAB) and theory. The exercises are optional.)

Foreleser (Lecturer)

  • Anne Kværnø
    NB! Bruk TMA4215 i emnefeltet om du skriver e-post. (Use TMA4215 in the subject heading when writing email.)

Øvingslærer (Course assistant)

Lærebok (Textbook)

Eksamen (Exam)

Vurdering (Assessment)

  • Eksamen teller 70 %, to semesteroppgaver teller 15 % hver.
    (The exam counts for 70 % of your grade, the two term projects count 15 % each.)
2009-12-19, Anne Kværnø