Bølgelikningen

En høyspentmast spiller fløyte:

Normal modes

Fundamental mode Second mode Third mode Fourth mode

Initial conditions (no initial velocity)

Quadratic function Triangular wave

Other videos

These are nice real-life experiments on YouTube:

video 1

video 2

video 3

Partielle differensialligninger

Mange fenomener i naturen beskrives godt av partielle differensialligninger.

Bølgeligningen

Bølgeligningen beskriver matematisk hvordan en vibrerende streng oppfører seg.


Varmeligningen

Varmeligningen er en matematisk beskrivelse av temperaturendringer i tid og rom.


2019-01-05, Morten Andreas Nome