Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4125:2019v:start [2019-07-12]
alexansi [TMA4125 Matematikk 4N Våren 2019]
tma4125:2019v:start [2019-09-19] (nåværende versjon)
mortano [TMA4125 Matematikk 4N Våren 2019]
Linje 4: Linje 4:
  
 ** Beskjeder ** \\ ** Beskjeder ** \\
-  * Forside og formelark for kontinuasjonseksamen:​ {{ :tma4125:2019v:tma4135_s19_bm-2.pdf |}}+  * Her er [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​diverse/​TMA4125-30-35-k19-BM.pdf|konten]] med [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​diverse/​TMA4125-30-35-k19-LF.pdf|løsningsforslag]].
   * Dagens [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eksamen-TMA4125-v19-BM.pdf|eksamen]] med [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eksamen-TMA4125-v19-BM-lf.pdf|løsningsforslag]]. Håper alle gjorde det bedre enn gjennomsnittet.  ​   * Dagens [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eksamen-TMA4125-v19-BM.pdf|eksamen]] med [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eksamen-TMA4125-v19-BM-lf.pdf|løsningsforslag]]. Håper alle gjorde det bedre enn gjennomsnittet.  ​
 +  * Her er [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​M4.pdf|nyeste versjon]] av kompendiet.
 +  * Her er [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​diverse/​referansegrupperapport_tma4125.pdf|referansegruppens rapport]]. ​
 </​WRAP>​\\ </​WRAP>​\\
 ===== Pensum ===== ===== Pensum =====
-**Lever øvinger [[https://​ovsys.math.ntnu.no|her]].**+**Lever øvinger [[https://​ovsys.math.ntnu.no|her]].** ​
  
  
Linje 15: Linje 17:
 ^ 2   | Ordinære differensiallikninger ​                                                                                                                                                                                                                                                        | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​01-laplacetransform.pdf|1. Laplacetransform]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​tabell_laplace.pdf|Tabell over laplacetransformer]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving01.pdf|1]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving01_lf.pdf|LF]] ​  | ^ 2   | Ordinære differensiallikninger ​                                                                                                                                                                                                                                                        | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​01-laplacetransform.pdf|1. Laplacetransform]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​tabell_laplace.pdf|Tabell over laplacetransformer]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving01.pdf|1]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving01_lf.pdf|LF]] ​  |
 ^ 3   | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving02.pdf|2]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving02_lf.pdf|LF]] ​  | ^ 3   | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving02.pdf|2]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving02_lf.pdf|LF]] ​  |
-^ 4   | Partielle differensiallikninger ​                                                                                                                                                                                                                                                       | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​02-fourierrekker.pdf|2. Fourierrekker]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​03-fouriertransform.pdf|3. Fouriertransform]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​04-bolgelikningen.pdf|4. Bølgelikningen]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​05-varmelikningen.pdf| 5. Varmelikningen]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​tabell_fourier.pdf|Tabell over fouriertransformer]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving03.pdf|3]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving03_lf.pdf|LF]] ​  |+^ 4   | Partielle differensiallikninger ​                                                                                                                                                                                                                                                       | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​02-fourierrekker-light.pdf|2. Fourierrekker]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​03-fouriertransform.pdf|3. Fouriertransform]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​04-bolgelikningen.pdf|4. Bølgelikningen]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​05-varmelikningen.pdf| 5. Varmelikningen]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​tabell_fourier.pdf|Tabell over fouriertransformer]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving03.pdf|3]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving03_lf.pdf|LF]] ​  |
 ^ 5   | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving04.pdf|4]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving04_lf.pdf|LF]] ​  | ^ 5   | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving04.pdf|4]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving04_lf.pdf|LF]] ​  |
 ^ 6   | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving05.pdf|5]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving05_lf.pdf|LF]] ​  | ^ 6   | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving05.pdf|5]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving05_lf.pdf|LF]] ​  |
Linje 27: Linje 29:
 ^ 14  | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving13.pdf|13]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving13_lf.pdf|LF]] ​ | ^ 14  | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving13.pdf|13]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving13_lf.pdf|LF]] ​ |
 ^ 15  | **Repetisjon:​** \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​eksempeleksamen_1.pdf|Eksempeleksamen 1]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​eksempeleksamen_1_lf.pdf|LF]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​eksempeleksamen_2.pdf|Eksempeleksamen 2]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​eksempeleksamen_2_lf.pdf|LF]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ||| ^ 15  | **Repetisjon:​** \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​eksempeleksamen_1.pdf|Eksempeleksamen 1]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​eksempeleksamen_1_lf.pdf|LF]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​eksempeleksamen_2.pdf|Eksempeleksamen 2]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​eksempeleksamen_2_lf.pdf|LF]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |||
 +
  
 {{https://​docs.google.com/​document/​d/​1_vsr4Zfr5X5b89u8vMlR3rd8VdgNPZYB0ytoKfTqBKc/​edit|kjente feil i kompendiet}} {{https://​docs.google.com/​document/​d/​1_vsr4Zfr5X5b89u8vMlR3rd8VdgNPZYB0ytoKfTqBKc/​edit|kjente feil i kompendiet}}
Linje 67: Linje 70:
   -Xu Wangs [[https://​wiki.math.ntnu.no/​_media/​tma4135/​2018h/​laplace_fourier_1.pdf| notater]] fra 4D i fjor høst.   -Xu Wangs [[https://​wiki.math.ntnu.no/​_media/​tma4135/​2018h/​laplace_fourier_1.pdf| notater]] fra 4D i fjor høst.
   -Walter A. Strauss - Partial Differential Equations: An introduction. Lettlest og vittig.   -Walter A. Strauss - Partial Differential Equations: An introduction. Lettlest og vittig.
-  -Hvis du synes fourierrekker er litt hardt, finnes en lightversjon av pensum [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​fourierrekker-light.pdf|her]]. Denne versjonen dekker nok til å klare de enkleste oppgavene på en typisk eksamen i M4.+  -Hvis du synes fourierrekker er litt hardt, finnes en lightversjon av pensum [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​fourierrekker-light.pdf|her]]. ​
   -En artig [[http://​newt.phys.unsw.edu.au/​jw/​basics.html|internettside]] om akustikk.   -En artig [[http://​newt.phys.unsw.edu.au/​jw/​basics.html|internettside]] om akustikk.
  
  
 Disse bøkene er stort sett mulig å finne som pdf-filer på nettet. Det anbefales på generelt grunnlag å oppsøke alternative kilder. Disse bøkene er stort sett mulig å finne som pdf-filer på nettet. Det anbefales på generelt grunnlag å oppsøke alternative kilder.
2019-07-12, Alexander N. Sigurdsson