TMA4115 Matematikk 3 Vår 2021

Velkommen!

Velkommen til emnesiden for TMA4115 Matematikk 3 våren 2021. Her vil vi publisere forelesningsnotater, forelesningsvideoer, innleveringer og andre oppgaver. Dere finner informasjon om undervisningsopplegget her: Undervisning, mens informasjon om øvingsopplegget ligger her: Øvingsopplegg. Semesterplanen finner dere lenger ned på denne siden, eller ved å trykke her: Semesterplan.

Velkomstvideo: Velkommen til Matte 3!

Meldinger

 • 10.6.: Rapporten fra siste referansegruppemøte, som ble avholdt i går kl. 15:00, ligger nå ute på referansegruppesiden.
 • 9.6.: Løsningsforslaget til eksamen er nå lagt ut, og finnes her.
 • 2.6.: Grunnet de nye reglene i Trondheim blir Mattelaben både i morgen og til uken digital, altså vil studass være tilgjengelig på Whereby/Piazza i steden for i sal.
 • 27.5.: Det er nå opprettet en underside her med info om eksamen, les nøye gjennom det som står der.
 • 26.5.: Grunnet sykdomssymptomer hos den ansvarlige blir det dessverre ikke fysisk mattelab i S8 i dag. I steden vil det være folk tilgjengelig på Whereby mellom 13:00 og 16:00. Vi håper å kunne gjennomføre neste uke.
 • 19.5.: Av en eller annen grunn var ikke notatene fra de to siste øvingsforelesningene blitt lagt ut, men de ligger nå ute (med både oppgaver og fasit) under de to siste ukene på fagsiden
 • 4.5.: Det blir fysisk mattelab i S8 kl. 13:00-16:00 hver onsdag frem til eksamen. Kom innom for å spørre om ting, eller bare jobbe!
 • 3.5.: Øvingsopplegget er avsluttet, men de som mangler kun 1 eller 2 øvinger for å kunne gå opp til eksamen har mulighet til å levere disse til enten Morten eller Peter innen 21. mai. Se mail om dette for detaljer. Epostadressene deres ligger her.
 • 30.4.: Opptak og notater fra dagens gjennomgang av eksamen H20 ligger nå på fagstoffsiden.
 • 27.4.: Eksamensgjennomgangen på fredag blir i S2, ikke i det vanlige rommet. Den vil foregå mellom 12:15 og 14:00, og den blir både sendt via Zoom og tatt opp for å legges ut etterpå.
 • 25.4.: Det blir en gjennomgang av høstens eksamen på fredag 30. april, samme sted og tid som øvingsforelesningen har pleid å være. Det blir mulighet for å stille spørsmål, og gjennomgangen vil bli filmet og lagt ut etterpå.
 • 25.4.: Som det stod i mailen er siste øvingsforelesning nå på tirsdag, 27. april, og både mattelab, Piazza-vakter og Whereby kuttes ut etter siste innlevering, 30. april. Piazza-forumet forblir åpent, men det vil være færre som svarer der. Som en siste eksamensforberedelsesinnspurt vil vi ha studasser tilbake på forumet 3.-6. juni, og fysisk mattelab 7. og 8. juni. Rom kommer.
 • 19.4.: Som nevnt i mailen fra før helgen blir det fysisk mattelab fra i dag og fremover, og fysiske øvingsforelesninger (de vil fortsatt sendes over Zoom, men foregå på campus for de som ønsker å møte opp). Regneverkstedet på torsdag blir også fysisk, som tidligere foregår det i EL6.
 • 14.4.: Vi har opprettet et errata-dokument, der feil fra videoene blir notert og rettet. Fire videoer er så langt berørt, to fra kapittel 13. Dokumentet finnes øverst på fagstoffsiden.
 • 26.3.: Det er nå lagt ut en prøveeksamen sammen med de tidligere eksamensoppgavene, og her er et løsningsforslag. Lykke til!
 • 22.3.: Fristen på øving 6 er endret til 16. april, og fristen på øving 7 er tilsvarende endret til 30. april, slik at det nå er to undervisningsuker mellom hver øving, og påsken ikke er med i tellingen.
 • 22.3.: Vi er blitt bedt om å dele denne undersøkelsen, som skal brukes i en bacheloroppgave: Drømmepartneren (på kort eller lang sikt) kan se forskjellig ut fra person til person og ulike studier finner ulike trender i hvem som liker hva. Ti av dine medstudenter skriver nå bacheloroppgave om temaet og trenger din hjelp, enten du har partner eller ikke. I denne anonyme undersøkelsen kan du bidra til å sikre gode data fra unge voksne i Norge, det tar ca 10-15 minutter: https://nettskjema.no/a/partnervalg2021
 • 13.3.: Det ble i morges sendt ut et lang mail med info og oppmuntring, vi håper dere leser den godt! I tillegg er rapporten fra det andre referansegruppemøtet lagt ut, på referansegruppesiden.
 • 9.3.: Det er lagt til en lenke til Matematikkrådets matematiske ordliste i margen, den er nyttig når man skal gå mellom matematiske begreper på engelsk, bokmål og nynorsk.
 • 8.3.: Mattelabreglene er løsnet på, det er nå mulig å møte opp mange ganger i uken, uten forhåndspåmelding, og uten maksgrensen på 20 personer.
 • 28.2.: Beskjeden ble først gitt på mail, men den fysiske mattelaben åpnet opp igjen i slutten av forrige uke, og vil forbli åpen så lenge det er mulig. Vi opprettholder et begrenset Whereby-tilbud, se posten på Piazza eller mattelabinfosiden.
 • 20.1.: Rektor har bestemt at alle skriftlige skoleeksamener må omgjøres til digitale hjemmeeksamener våren 2021. Altså blir det digital hjemmeeksamen i Matematikk 3. Eksamensdato er 9. juni. Det vil ikke bli gitt bokstavkarakter, men bestått/ikke bestått. NB! Lineær algebra vil være et av de viktigste verktøy for de aller fleste av dere i hele utdanningen. Vi anbefaler dere derfor på sterkeste å bruke tid på å bli mest mulig fortrolig med dette verktøyet, heller enn å ha som hovedmål å få bestått på eksamen! Da blir det litt gøyalere for dere både nå og senere!

Se alle tidligere meldinger her: Meldinger.

Semesterplan

Trykk på lenkene under "Tema" for å finne notater og videoer om hvert tema.

Uke Tema Obligatoriske innleveringer Anbefalte oppgaver* LF anbefalte oppgaver STACK
2 Introduksjon og komplekse tall Oppgavesett 1 Fasit 1 Quiz 1
3 Lineære ligningssystemer og gausseliminasjon Innlevering 1
Frist: 29. januar kl. 23:59
Oppgavesett 2 Fasit 2 Quiz 2
4 Vektorligninger og matriser Oppgavesett 3 Fasit 3 Quiz 3
5 Lineær uavhengighet og determinanter Innlevering 2
Frist: 12. februar kl. 23:59
Oppgavesett 4 Fasit 4 Quiz 4
6 Vektorrom Oppgavesett 5 Fasit 5 Quiz 5
7 Lineærtransformasjoner Innlevering 3
Frist: 26. februar kl. 23:59
Oppgavesett 6 Fasit 6 Quiz 6
8 Projeksjon Oppgavesett 7 Fasit 7 Quiz 7
9 Innlevering 4
Frist: 12. mars kl. 23:59
Oppgavesett 8 Fasit 8 Quiz 8
10 Egenverdier, egenvektorer og diagonalisering Oppgavesett 9 Fasit 9 Quiz 9
11 Innlevering 5
Frist: 26. mars kl. 23:59
Oppgavesett 10 Fasit 10 Quiz 10
12 Interpolasjon, regresjon og markovkjeder Oppgavesett 11 Fasit 11 Quiz 11
13 Påske Innlevering 6
Frist: 16. april kl. 23:59
14 System av differensialligninger Oppgavesett 12 Fasit 12 Quiz 12
15 Andre ordens differensialligninger Innlevering 7
Frist: 30. april kl. 23:59
Oppgavesett 13 Fasit 13
16 Repetisjon
17

*De anbefalte oppgavene er ikke obligatoriske, og kan ikke leveres inn til studassene, men det vil legges ut fasit på dem fortløpende.

Zoom-lenker

Her vil du finne lenker til øvingsforelesninger, regneverksted og andre ting som måtte foregå på Zoom.

Øvingsopplegg

Emnet har syv obligatoriske innleveringer i Ovsys. Dere må ha minst seks av disse godkjent for å kunne ta eksamen. Mer informasjon på Øvingsopplegg.

2021-08-12, Peter Marius Flydal