Meldinger:

08.01.18: Eksamensoppgave med minimalt løsningsforslag. Alle besto eksamen i år. Bra jobba!

15.11.17: I neste uke er det øvingstime på tirsdag og forelesning på onsdag og torsdag. Etter dette gjenstår kun treffetid før eksamen og eksamen.

15.11.17: Tilstrekkelig statistikk video oppdatert.

13.11.17: Ekstra treffetid før eksamen blir på torsdag 30/11 11:15-13 og mandag 4/12 10:15-12 i henholdsvis rom 656 og 922 i Sentralbygg 2.

07.11.17: Dere oppfordres til å delta i "Ongoing national survey on the quality of education in Norway": Norsk English

12.10.17: Forelesningen på onsdag 18/10 i uke 42 flyttes fra KJL3 til R93 (360DU1-104) i etasje -1 i Realfagbygget.

10.10.17: En kortversjon av statistikkfagets historie fra år -450 til år 2012 finnes på tidslinjen til tidsskriftet Significans.

23.08.17: Videoer, men se og ST6201. "Statistikk, makt og manipulasjon" som ble vist på NRK anbefales som ekstra motivasjon før første forelesning. Det er mange gode eksempel der. Se gjerne Dagsnytt 18, 23.08.2017, ca 19 minutter ut i sendingen som ser på valgmålinger. Usikkerheten er et hovedpoeng i diskusjonen. Her er det mye godt og aktuelt stoff for en eksamensoppgave.

18.07.17: Første forelesning 23.08.2017.


Lærebok: Richard J.Larsen, Morris L.Marx Introduction to Mathematical Statistics and its Applications (5-th Edition).

Grunnkurs i statistikk (Taraldsen, 2006) forklarer og definerer mange av begrepene som brukes i faget.

Sentrale begrep i kurset. Dette er en håndskrevet liste som redigeres mens jeg foreleser!

INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE (ISI) har en liste over statistiske begrep på flere språk som brukes i vårt fag. Et alternativ er språkrådet.

Kursbeskrivelse


Faglærer: Gunnar.Taraldsen@ntnu.no

—-

Forelesninger:
Onsdag 10:15-12:00 KJL3
Torsdag 12:15-14:00 KJL4 (Obs: R54 i uke 34)

Øvinger:
Tirsdag 16:15-18:00 KJL4

Treffetid:
Onsdag 1415-15 1138 i Sentralbygg 2 Gløshaugen


Forelesningsplan (oppdateres ved endringer underveis):

Uke 34: Cramer-Rao video, Suffisiens video, Kap. 5.5, 5.6 Estimering, Cramer-Rao, Suffisiens

Uke 35: Kap. 6.5, 6.6 Hypotesetesting, Rimelighetstestvideo, Eksamensoppgaver og repetisjon Des16 LF

Uke 36: Kap. 7 Inferens for en normalfordeling: Khikvadrat- og t-fordeling

Uke 37: Kap. 7, 9 Måleusikkerhet video og Welch-Satterthwaite formelen (G.2b i ISO GUM)

Uke 38: Kap. 9 Inferens for to normalfordelinger, to binomiske fordelinger og ISO GUM. Eksamen desember 1997

Uke 39: Kap. 11 Regresjon I (bivariat normalfordeling) Lyskryss oppgave

Uke 40: Kap. 11 Desember 06 og LF

Uke 41: Kap. 12 Prediksjonsintervall. Regresjon II (en-faktor variansanalyse, kontraster, mange normalfordelinger)

Uke 42: Kap. 12, 13 Desember 05 og LF

Uke 43: Kap. 13, 14 Regresjon III (to-faktor variansanalyse, randomisert design), Ikke-parametrisk statistikk

Uke 44: Kap. 14 Ikke-parametrisk statistikk Desember 12 og LF

Uke 45: Kap. 10 Testing av statistiske modeller (GOF og uavhengighet). REPETISJON, Desember 16 LF

Uke 46: Repetisjon Desember 15 LF August 15 LF

Uke 47: Repetisjon August 17 LF


Øvingsoppgaver

Det er 12 øvinger i kurset. Minst 8 øvinger må være levert og godkjent for å kunne ta eksamen.

Øvingene leveres senest tirsdag kl. 18:00 i etterfølgende uke. Løsningsforslagene blir gjort tilgjengelig på nettet etter denne fristen.

I øvingene under er det referanse til dataoppgave. Poenget med datadelen av denne er at simulering demonstrerer om metodene virker eller ikke. LF bruker programpakken R til simuleringene, men mange andre alternativ er mulige. Programmering kreves ikke. Det er også tiltrekkelig om du forklarer hvordan du ville løst oppgaven ved å trekke tilfeldige tall fra den statistiske modellen.

Øving 1, Uke 35: 5.2.2, 5.3.5, 5.5.1, 5.5.5, 5.5.7, 5.6.1, 5.6.4, 5.6.9
Løsningsforslag: LF_1

Øving 2, Uke 36: 6.2.6, 6.3.1, 6.4.7, 6.4.10 (a,b), 6.5.3, 6.5.4, Oppgave 2 fra eksamen i desember 2016
Løsningsforslag: LF_2

Øving 3, Uke 37: 7.3.2, 7.3.4, 7.3.14, 7.4.4, 7.4.13, 7.4.26, 7.5.8, 7.5.9, 6.2.7, og oppgave 1 i dataoppgavedokumentet.
Løsningsforslag: LF_3
Kode: LF_3_Kode

Øving 4, Uke 38: 7.4.18, 9.2.12, 9.2.14, 9.4.6, 9.4.10, 9.5.10, og oppgave 2 i dataoppgavedokumentet.
Løsningsforslag: LF_4
Kode: LF_4_Kode

Øving 5, Uke 39: 9.2.17 og oppgave 3 i dataoppgavedokumentet.
Løsningsforslag: LF_5
Kode: LF_5_Kode

Øving 6, Uke 40: 11.2.14, 11.2.19, 11.3.6, 11.3.10, 11.3.14, 11.4.2
Løsningsforslag: LF_6

Øving 7, Uke 41: Oppgave 4 fra eksamen 2007, oppgave 5 fra eksamen 2009, oppgave 3 fra eksamen 2011
Løsningsforslag: LF_7

Øving 8, Uke 42: 12.2.1, 12.2.2, 12.2.4, 12.2.8, 12.3.1, 12.3.6
Løsningsforslag: LF_8

Øving 9, Uke 43: 13.2.2, 13.2.7, 13.2.11, 13.2.14, 13.3.6, 13.3.8
Løsningsforslag: LF_9

Øving 10, Uke 44: 14.2.4, 14.2.6, 14.3.1, 14.3.2, 14.3.10, 14.4.3
Løsningsforslag: LF_10

Øving 11, Uke 45: 10.2.2, 10.3.1, 10.3.4, 10.4.2, 10.4.8, 10.5.6
Løsningsforslag: LF_11

Øving 12, Uke 46: Eksamenssettet fra 2007
Løsningsforslag: LF_12


Eksamen

Skriftlig, 06.12.2017, kl.9:00, 4 timer.

Pensum:

1) Øvingene

2) Forelesningene

3) Larsen og Marx: kapittel 5 til 14, med unntak av 5.8 (Bayesian estimation)

Tillatte hjelpemidler: Tabeller og formler i statistikk, Tapir forlag, K.Rottman. Matematisk formelsamling, Ett gult ark (A4 med stempel) med egne håndskrevne formler og notater, Gyldig kalkulator.

2021-04-19, Per Kristian Hove