Beskjeder:

[16/12/14] Velkommen til kurset ST1101. Første førelesing blir torsdag 14. januar kl 10:15 i F6.
14.01: Kap 2.1-2.3: Statistiske forsøk, utfallsrom, sannsyn.
15.01: Kap 2.3-2.4: Addisjonssetninga, betinga sannsyn, multiplikasjonsetninga
21.01: Kap 2.4-2.6: Oppdeling av utfallsrommet, Bayes teorem, Repetisjon veke 2
22.01: Kap 2.5-2.6 Uavhengigheit og kombinatorikk
28.01: Kap 2.6-2.7: Kombinatorikk og 3.3 Diskret tilfeldige variable. Repetisjon veke 3
29.01: Kap 3.3-3.2: Diskret tilfeldig variable,Sannsynsfordelingar, Binomisk fordeling og hypergeometrisk fordeling
04:02: kap. 3.4-3.5: Kontinuerlege sannsynsfordelingar. Forventning. Repetisjon veke 4
05.02: kap. 3.5: Forventning
11.02: kap 3.6-3.7: Varians og fleirdimensjonale fordelingar. Repetisjon veke 5
12.02: kap 3.7: fleirdimensjonale fordelingar
18.02: Kap 3.8: Transformasjonar og kombinasjonar av tilfeldige variable. Repetisjon veke 6
19.02: Kap 3.9: Eigenskapar til forventing og varians
25.02: Kap 3.10-3.11: Ordningsvariable og betinga sannsynsfordelingar. Repetisjon veke 7
26.02: Kap 3.11-3.12: Betinga sannsynsfordelingar og momentgenererande funksjonar
03.03: kap 3.12: Momentgenererande funksjonar, Poissonfordeling. Repetisjon veke 8
04.03: kap 4.2: Poissonfordelinga
10.03: Kap 4.3: Normalfordelinga Repetisjon veke 9
11.03: Kap 4.3-4.4: Normalfordelinga og geometrisk fordeling
17.03: Kap 4.4-4.6: Geometrisk fordeling, negativ binomisk og gammafordeling. Repetisjon veke 10
18.03: Kap 4.6-5.2: Gammafordeling, Estimering
31.03: Kap 5.2 Estimering. Repetisjon veke 11
01.04: Kap 5.2-5.4: Estimering og konfidensintervall
07.04: Kap 5.3-6.2: Konfidensintervall og hypotesetesting. Repetisjon veke 13
08.04: Kap 6.2-6.3: Hypotesetesting
14.04: Kap 6.4. Type 1 og type 2 feil. Repetisjon veke 14
15.04: Kap 6.4. Styrkefunksjon. Repetisjon
22.04: Repetisjon. Slides frå repetisjonen.

Førelesingar

Torsdag 10:15 - 12:00 i F6
Fredag 08.15 - 10:00 i H1

Førelesar

John Tyssedal tyssedal [at] stat [dot] ntnu [dot] no Room 1132, SII.

Lærebok

Richard J. Larsen, Morris L. Marx Introduction to Mathematical Statistics and its Applications (5. utgåve eller nyare).
Boka: Statistikk - for universitet og høgskoler av Gunnar G. Løvås kan vere eit nyttig supplement dersom ein ynskjer å lese om stoffet på norsk.

Pensum

Kap. 1
Kap. 2
Kap. 3
Kap. 4
Kap. 5.1 - 5.4
Kap. 6.1-6.4

Førelesingsplan

Veke 2: Kap. 1 - 2.4
Veke 3: Kap. 2.4 - 2.5
Veke 4: Kap. 2.5 - 3.3
Veke 5: Kap. 3.3 - 3.5
Veke 6: Kap. 3.5 - 3.7
Veke 7: Kap. 3.7 - 3.9
Veke 8: Kap. 3.9 - 3.12
Veke 9: Kap. 4.1 - 4.3
Veke 10: Kap. 4.3 - 4.6
Veke 11: Kap. 5.1 - 5.3
Veke 13: Kap. 5.3 - 5.4
Veke 14: Kap. 6.1 -6.3
Veke 15-16: Kap. 6.4
Veke 16-17: Repetisjon

Øvingar

Onsdag 12:15 - 14:00 i H1
Onsdag 14:15 - 16:00 i S24

Øvingane startar i veke 3. Det blir 13 øvingar i faget. Minimum 8 av dei må vere leverte og godkjende for å kunne ta eksamen
Innlevering av øvingar: Nordre lavblokk 3. etg.innan fredag same veke klokka 16.00 Sjå etter hylle med ST1101 inn.
Utlevering av øvingar: Nordre lavblokk 3. etg.innan tysdag påfølgjande veke klokka 15.00 Sjå etter hylle med ST1101 ut

Øving 1 (veke 3)
øving 1
2.2: 2, 7, 10, 12, 18, 20
2.3: 2, 3, 4, 8, 12, 14

Øving 2 (veke 4)
2.4: 1, 2, 4, 8, 16, 29, 39, 52
2.5: 1, 2, 7, 11

Øving 3 (veke 5)
2.6: 9, 12, 20, 34, 53
2.7: 4, 11, 14

Øving 4 (veke 6)
3.2: 9, 10, 11, 21, 24 (4. utgåve: 3.2: 7, 8, 9, 19, 22)
3.3: 1, 2, 3, 12, 14

Øving 5 (veke 7)

3.4: 3, 4, 6, 8, 10, 18 (4. utgåve: 3.4: 3, 4, 6, 8, 10, 17)
3.5: 4, 10, 12, 28 (4. utgåve: 4, 10, 12, 27)

Øving 6 (veke 8 )

3.6: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 16
3.7: 8, 22, 30, 42

Øving 7 (veke 9)

3.8: 2, 3
3.9: 2, 5, 8
Eksamen mai 2009, oppgåve 1 (sjå nedanfor)
Frivillege oppgåver: 3.8: 6, 7.
3.9: 12.

Øving 8 (veke 10)

3.10: 3, 6
3.11: 5, 6, 15
Eksamen juni 2011, oppgåve 5 og 7 (sjå nedanfor)
Frivilleg oppgåve: 3.11: 12

Øving 9 (veke 11)

3.12: 1, 3, 14
Eksamen desember 2007, oppgåve 2 (sjå nedanfor)
Eksamen juni 2007, oppgåve 2 a) og b)
Frivillege oppgåver: 3.12: 20, 21; 4.2: 28

Øving 10 (veke 13)

4.3: 2, 5, 30
4.4: 2
4.5: 1, 10
Eksamen ST6101 vår 2013, oppgåve 1 (sjå nedanfor)
Frivillege oppgåver: 3:12: 5, 9. 4.3: 34

Øving 11 (veke 14)

4.6: 1
5.2:1, 6, 12 (11 i 4. utgåve)
Eksamen juni 2007, oppgåve 4 (sjå nedanfor)
Eksamen desember 2010, oppgåve 2 (sjå nedanfor)

Øving 12 (veke 15)

5.3: 1, 8 (6 i 4. utgåve), 14 (12 i 4. utgåve)
5.4: 14, 20, 22
Eksamen ST6101 vår 2013 oppgåve 2 (sjå nedanfor)
Eksamen ST1101/6101 desember 2012 oppgåve 3 (sjå nedanfor)

Øving 13 (veke 16)
Kap 6.2: 1, 5, 9
Kap 6.3: 1, 9
Kap 6.4: 4, 5, 9

Tidlegare eksamenar i ST1101

Eksamen

25.05.2016, tid: 9-13

Treffetider før eksamen
Fredag 20. mai: 10-12, 1132 SII
Måndag 23. mai: 14-16, 1132 SII
Tysdag 24. mai: 12-14, 1132 SII

Hjelpemiddel:

Tabeller og formler i statistikk
K. Rottman: Matematisk formelsamling
Eit gult ark (A4 med stempel) med eigne handskrivne formlar og notatar. Dette får ein på instituttkontoret i 7. etg. SII.
Enkel kalkulator: HP30S, CITIZEN SR-270X eller CITIZEN SR-270X college, CASIO fx-82ES PLUS.

2021-01-20, Martin Outzen Berild