Faginformasjon

Lærebok

O. Tiedemann: "1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 & 11-12"

Pensum

  • Kapittel 1-4
  • Kapittel 6
  • Kapittel 9-10

Eksamen

Eksamen er 17. desember. Denne blir en ren skrive-eksamen, ingen flervalgsdel. Tillatte hjelpemidler blir enkel kalkulator, Rottmanns formelsamling og ingenting annet.

2009-01-05, Elena Celledoni