TMA9999 Anvendt telling høsten 2008

Kursbeskrivelse finnes i studiehåndboka.

Beskjeder

  • 13. november 2008: Sensuren er ferdig. Lykke til med eksamen!
  • 15. oktober 2008: Resultatene fra midtsemesterprøven er tilgjengelig på http://www.example.com/midterm
  • 27. august 2008: Første forelesning blir i auditorium F1, ikke S5 som vi kommer til å bruke resten av semesteret.

Forelesninger

  • Onsdag 10.15-12, S5
  • Torsdag 14.15-16, S5


For å bruke denne malen:

For å kopiere innholdet av midtspalten på denne siden til din egen side, trykk Rediger denne siden slik at du får se kildeteksten. Merk og kopier hele teksten, og lim den inn på din egen side.

Venstrespalten (med menyen) og høyrespalten (med infoboksene) blir ikke med på lasset da. Les Spalter og bokser før du fortsetter, hvis du lurer på hvordan venstre- og høyrespalten fungerer.

For å kopiere hele denne siden med undersider, må du altså kopiere:
2009-12-06, Per Kristian Hove