Dette er websiden for 2011. Klikk her for websiden for 2012.

Oppfriskningskurs i matematikk NTNU 8.-13. august 2011.

Påmeldingssystemet er nå oppe. Registrerer deg her innen kursstart. Bruk gjerne kommentarfeltet om det er noen du ønsker å være på gruppe med under kurset.

Oppfriskningskurset er et frivillig og gratis kurs over én uke som avholdes før den ordinære undervisningen starter opp. Kurset er først og fremst myntet på dem som ønsker en litt mykere start på semesteret, spesielt dem som har hatt et lengre avbrekk etter videregående skole eller av andre grunner føler de kunne trenge en repetisjon. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene på NTNU.

Øvinger, løsningsforslag, prøve osv

Timeplan:

Mandag 8/8 Tirsdag 9/8 Onsdag 10/8 Torsdag 11/8 Fredag 12/8 Lørdag 13/8
8.15-9.00
9.15-10.00 Forelesning F1 Forelesning F1Forelesning F1Forelesning F1Forelesning F1
10.15-11.00 Forelesning F1 Forelesning F1Forelesning F1Forelesning F1Forelesning F1 Prøve
11.15-12.00 Forelesning F1 Forelesning F1Forelesning F1Forelesning F1Forelesning F1 Prøve
12.15-13.00 Fasit
13.00-14.00 Øving ØvingØvingØvingØving
14.15-15.00 Øving ØvingØvingØvingØving
15.15-16.00


Det vil bli felles forelesninger i F1 før lunch og regneøvinger i mindre grupper med veiledere etter lunch. Disse vil foregå i mindre grupper på egne rom. På lørdag vil det bli gitt en prøve i det vi har jobbet med. Det gies ingen karakterer, men dere får selv et bedre inntrykk av hva dere har lært og kan få tilbakemeldinger om dere ønsker.

Foreleser

Aksel Wilhelm Wold Eide
E-post: akselwil (at) stud.ntnu.no

Kurset 2011

Mer detaljert informasjon om kurset vil legges ut forløpende. Inntil videre er det mulig å besøke fjorårets webside, som gir et ganske godt bilde også av hvordan årets kurs vil legges opp. Her er det også tilgjengelig komplette videoopptak av forelesningene. Dersom du ikke har anledning til å delta på kurset, er det kanskje en idé å jobbe selvstendig med det materiellet som er tilgjengelig der.

Litt praktisk

2012-08-07, akselwil