MA3202 Galoisteori – våren 2009

Spørretjeneste før eksamen: Torsdag 15 mai kl 10.00–12.00 og 13.00–15.00, rom 1050 S-2.

Foreleser

Christian Skau
Rom 1050, Sentralbygg II.
Telefon 73 59 17 55.
E-post: csk [at] math [dot] ntnu [dot] no

Forelesninger

Tirsdag 12.15–14.00, F6
Fredag 14.15–16.00, rom 734, S-II.
Siste forelesning er i auditorium F6, 12.15–14.00 onsdag 6. mai.
Eksamen: mandag 18 mai kl 09.00–13.00 – sensur

Lærebok

P.B. Bhattacharya, S.K. Jain and S.R. Nagpaul
Basic Abstract Algebra
Cambridge University Press Second Edition ISBN: 0-521-46629-6

Pensum

Kapitlene 11, 15, 16, 17, 18.

Øvinger

Øving 1

Fredag 30.01, kl 1415–1600: rom 734
Chapter 11.1: 1, 2, 3
Chapter 11.3: 2, 8
Problem posed by Fermat:
Prove that the Diophantine equation y2+2=x3 has only the integer solutions y=±5, x=3. [Hint: Use that Z[√(-2)] is a Euclidean domain with norm N(a+b√(-2))=a2+2b2.

Øving 2

Fredag 13.02, kl 1415–1600: rom 734
Chapter 15.1: 2, 4, 6(b)
Chapter 15.2: 2, 4
Chapter 15.3: 2, 4, 6, 10

Øving 3

Fredag 27.02, kl 1415–1600: rom 734
Chapter 16.1: 2, 5, 7, 8, 9
Chapter 16.2: 2, 3, 4, 7, 8, 11

Øving 4

Fredag 13.03, kl 1415–1600: rom 734
Chapter 16.3: 4
Chapter 16.4: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10
Chapter 16.5: 2, 5, 6, 7

Øving 5

Fredag 27.03, kl 1415–1600: rom 734
Eksamen 14. mai 2004

Øving 6

Fredag 17.04, kl 1415-1600: rom 734
Eksamen 1. juni 2006

2009-05-25, Harald Hanche-Olsen