Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

ma2501:2012v:information [2012-01-12] (nåværende versjon)
verdier opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +===== General Time Schedule =====
 +
 +
 +The [[http://​www.ntnu.no/​studieinformasjon/​timeplan/​v12/?​emnekode=MA2501-1 |official schedule]] is summed up as follows:
 +
 +^ Type      ^ Time       ​^ ​ Room         ^
 +| Lecture ​  | Tue 16:15 -- 17:00     | [[http://​www.ntnu.no/​kart/​kart-over-ntnu/​gloeshaugen/​gamle-fysikk/​2-etasje/​f2/​|F2]] ​     |
 +| Lecture ​   | Wed 14:15 -- 16:00 | [[http://​www.ntnu.no/​kart/​kart-over-ntnu/​gloeshaugen/​gamle-fysikk/​2-etasje/​f2/​|F2]] |
 +| Exercises ​   | Thu 17:15 -- 19:00     | [[http://​www.ntnu.no/​kart/​kart-over-ntnu/​gloeshaugen/​gamle-fysikk/​2-etasje/​f2/​|F2]] ​  |
 +
 +
 +
 +===== Book =====
 +
 +[[http://​books.google.com/​books?​id=ZUfVZELlrMEC|{{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA2501/​2011v/​books.jpeg}}]]
  
2012-01-12, Olivier Verdier