Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma2501:2012v:exam [2012-06-20]
verdier
ma2501:2012v:exam [2012-06-21] (nåværende versjon)
verdier [Final Results]
Linje 3: Linje 3:
 ==== Final Results ==== ==== Final Results ====
  
-The final grades have been sent to the secretary. The statistics are as follows:+The final grades have been sent to the secretary. ​ 
 +I got the permission to display them here: 
 + 
 +^ ^  ^ 
 +| 10001| C | 
 +| 10002| C | 
 +| 10003| C | 
 +| 10004| A | 
 +| 10005| E | 
 +| 10006| D | 
 +| 10007| C | 
 +| 10010| B | 
 +| 10011| E | 
 +| 10015| F | 
 +| 10020| B | 
 +| 10021| A | 
 +| 10022| A | 
 +| 10023| C | 
 +| 10025| B | 
 +| 10026| C | 
 +| 10027| B | 
 +| 10029| A | 
 +| 10030| C | 
 +| 10031| D | 
 +| 10033| F | 
 +| 10034| A | 
 +| 10035| C | 
 +| 10037| D | 
 +| 10038| C | 
 +| 10039| F | 
 +| 10040| C | 
 +| 10041| A | 
 +| 10042| B | 
 +| 10043| C | 
 +| 10044| A | 
 +| 10045| A | 
 +| 10046| B | 
 +| 10049| C | 
 +| 10050| C | 
 +| 10051| B | 
 +| 10052| A | 
 +| 10053| A | 
 +| 10055| C | 
 +| 10057| A | 
 + 
 + 
 +==== Statistics ==== 
 + 
 +The statistics are as follows:
 <WRAP center round box 60%> <WRAP center round box 60%>
 ^ A ^ B ^ C ^ D ^ E ^ F ^ ^ A ^ B ^ C ^ D ^ E ^ F ^
2012-06-21, Olivier Verdier