Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma1103:2019v:fremdriftsplan [2019-01-14]
stinemei
ma1103:2019v:fremdriftsplan [2019-04-30] (nåværende versjon)
stinemei
Linje 4: Linje 4:
 AE- pensum i // Adams & Essex: Calculus, 9th edition// AE- pensum i // Adams & Essex: Calculus, 9th edition//
  
-^ Uke  ^ Tema                                                                                                                  ^  Forelesningsmateriale ​                                                                                                                                                                                                         ^ Oppgaver ^ Løsningsforslag ​                                             +^ Uke  ^ Tema                                                                                                                                               ​^  Forelesningsmateriale ​                                                       ^ Oppgaver ​                                                                 ^ Løsningsforslag ​                                 
-^ 2    | LH: 1 Repetisjon lineær algebra; 2.1--2.2 Kontinuerlige funksjoner\\ AE: 12.1 og 12.2                                                         ​  ​|{{ :​ma1103:​2019v:​oving1.pdf |Øving 1}}   ​| | +^ 2    | LH: 1 Repetisjon lineær algebra; 2.1--2.2 Kontinuerlige funksjoner\\ AE: 12.1 og 12.2                                                                                                                                            ​| {{ :​ma1103:​2019v:​oving1.pdf |Øving 1}}                                    {{ :​ma1103:​2019v:​lf1.pdf |Løsningsforslag 1}}    ​
-^ 3    |LH: 2.3 Grensverdier;​ 2.4 Derivasjon av skalarfelt I\\ AE: 12.2 og 12.3                                                                     ​                                                                                                      | | +^ 3    | LH: 2.3 Grensverdier;​ 2.4 Derivasjon av skalarfelt I\\ AE: 12.2 og 12.3                                                                                                                                                          ​{{ :​ma1103:​2019v:​oving2.pdf ​|Øving 2}}                                    | {{ :​ma1103:​2019v:​lf2.pdf |Løsningsforslag 2}}    ​
-^ 4    |LH: 2.4 Derivasjon av skalarfelt II; 2.5--2.6 Partiellderiverte av høyere orden, derivasjon av vektorvaluerte funksjoner ​ |                                                                                             ​ | | +^ 4    | LH: 2.4 Derivasjon av skalarfelt II; 2.5--2.6 Partiellderiverte av høyere orden, derivasjon av vektorvaluerte funksjoner\\ AE: 12.4, 12.6 og 12.7  ​| ​{{ :​ma1103:​2019v:​tangentplan.pdf ​|Notat om tangentplan}} ​                     ​{{ :​ma1103:​2019v:​oving3.pdf |Øving 3}}                                    | {{ :​ma1103:​2019v:​lf3.pdf |Løsningsforslag 3}}    ​
-^ 5    |LH: 2.7 Kjerneregelen;​ 2.8 Linearisering;​ tangentplan og oversikt over viktigste konsepter ​                                                                                                                                                                                                                                                               ​  ​| | +^ 5    | LH: 2.7 Kjerneregelen;​ 2.8 Linearisering;​ tangentplan og oversikt over viktigste konsepter\\ AE: 12.5-12.7 ​                                                                                                                      ​{{ :​ma1103:​2019v:​oving4.pdf ​|Øving 4}}                                    | {{ :​ma1103:​2019v:​lf4.pdf |Løsningsforslag 4}}    ​
-^ 6    |LH: 3.1--3.2 Parametriserte kurver; 3.3 Linjeintegraler for skalarfelt ​                                                                                                                                                                                                                                                                                   ​        ​                          ​+^ 6    | LH: 3.1--3.2 Parametriserte kurver; 3.3 Linjeintegraler for skalarfelt\\ AE: 15.3 og 15.4                                                          ​                                                                              ​{{ :​ma1103:​2019v:​oving5.pdf ​|Øving 5}}                                    | {{ :​ma1103:​2019v:​lf5.pdf |Løsningsforslag 5}}    ​
-^ 7    |LH: 3.4-3.5 Linjeintegraler for vektorfelt og konservative felt; 3.7 Grafisk fremmstilling av skalarfelt ​                                                                                                                                                                                                                                                 ​                             ​+^ 7    | LH: 3.4-3.5 Linjeintegraler for vektorfelt og konservative felt; 3.7 Grafisk fremmstilling av skalarfelt\\ AE: 15.1,​15.2,​15.3 og 15.4              ​                                                                              ​{{ :​ma1103:​2019v:​oving6.pdf ​|Øving 6}}                                    | {{ :​ma1103:​2019v:​lf6.pdf |Løsningsforslag 6}}    ​
-^ 8    |LH: 3.9 Parametriserte flater; 5.7 Omvendte og implisitte funksjoner ​                                                                                                                                                                                                                                                                                     ​                                                               ​+^ 8    | LH: 3.9 Parametriserte flater; 5.7 Omvendte og implisitte funksjoner ​\\ AE: 15.5 og 12.8                                                           {{ :​ma1103:​2019v:​invers_funksjons_teoremet.pdf ​|Omvendt funksjons teoremet}}  ​{{ :​ma1103:​2019v:​oving7.pdf |Øving 7}}                                    | {{ :​ma1103:​2019v:​lf7.pdf |Løsningsforslag 7}}    ​
-^ 9    |LH: 5.8-5.9 Ekstremalverdier;​ 5.10 Lagranges multiplikatormetode ​                                                                                                                                                                                                                                                                                         ​            ​                                                    ​+^ 9    | LH: 5.8-5.9 Ekstremalverdier;​ 5.10 Lagranges multiplikatormetode\\ AE: 13.1, 13.2, 13.3 og 13.4                                                    ​                                                                              ​{{ :​ma1103:​2019v:​oving8.pdf ​|Øving 8}}                                    | {{ :​ma1103:​2019v:​lf8.pdf |Løsningsforslag 8}}    ​
-^ 10   |LH: 6.1 Dobbeltintegraler over rektangler; 6.2, 6.6 Dobbeltintegraler over begrensede områder ​                            ​                                                                                                                                                                                                                              ​                                                                    +^ 10   | LH: 6.1 Dobbeltintegraler over rektangler; 6.2 Dobbeltintegraler over begrensede områder\\ AE: 14.1 og 14.2                                        ​                                                                              ​{{ :​ma1103:​2019v:​oving9.pdf ​|Øving 9 (oppdatert med referanser til AE)}}  | {{ :​ma1103:​2019v:​lf9.pdf |Løsningsforslag 9}}    ​
-^ 11   |LH: 6.3, 6.7 Variabelskifte i dobbeltintegraler;​ 6.4 Anvendelser av dobbeltintegraler ​                                    ​                                                                                                                                                                                                              ​                                                           ​+^ 11   | LH: 6.3, 6.7 Variabelskifte i dobbeltintegraler;​ 6.4 Anvendelser av dobbeltintegraler ​\\ AE: 14.1, 14.3, 14.4 (dekker ikke alt i LH)               {{ :​ma1103:​2019v:​6-7_lh-rotated.pdf ​|Seksjon 6.7 i LH}}                       {{ :​ma1103:​2019v:​oving10.pdf |Øving 10}}                                  | {{ :​ma1103:​2019v:​lf10.pdf |Løsningsforslag 10}}  ​
-^ 12   |LH: 6.5 Greens teorem; 6.9 Trippelintegraler ​                                                                                                                                                                                                                                                                           ​                                                                    +^ 12   | LH: 6.5 Greens teorem; 6.9 Trippelintegraler\\ AE: 16.3 og 14.5                                                                                    ​                                                                              ​{{ :​ma1103:​2019v:​oving11.pdf ​|Øving 11}}                                  | {{ :​ma1103:​2019v:​lf11.pdf |Løsningsforslag 11}}  ​
-^ 13   |LH: 6.10 Skifte av variable i trippelintegraler6.11 Anvendelser av trippelintegraler ​                                   ​                                                                                                                                                                                                                              ​                                                                        +^ 13   | LH: 6.10 Skifte av variable i trippelintegraler ​\\ AE: 14.og 16.4                                                                                ​                                                                              ​{{ :​ma1103:​2019v:​oving12.pdf ​|Øving 12}}                                  | {{ :​ma1103:​2019v:​lf12.pdf |Løsningsforslag 12}}                                                 
-^ 14   |LH: 6.12-6.13 Flateintegraler av vektorfelt, divergens og curl; 6.14 Divergensteoremet ​                                                                                                                                                                                                                                                                   ​                                                                   ​+^ 14   | LH: 6.12-6.13 Flateintegraler av vektorfelt, divergens og curl; 6.14 Divergensteoremet\\ AE: 16.1, 16.4-16.5 ​                                                                                                                    ​{{ :​ma1103:​2019v:​oving13.pdf ​|Øving 13}}                                                                          |{{ :​ma1103:​2019v:​lf13.pdf |Løsningsforslag 13}}                                                  ​
-^ 15   |LH: 6.15 Stokes'​ teorem; Repetisjon ​                                                                                      ​                                                                                                                                                                                                                                ​  ​+^ 15   | LH: 6.15 Stokes'​ teorem; Repetisjon ​                                                                                                                                                                                             ​                                                                          |                                                  ​
-^ 16   | **Påske** |                                                                                                             ​                                                                                                                                                                      ​                                                                                                                                ​+^ 16   | **Påske** ​                                                                                                                                                                                                                       ​                                                                          ​                                                 
-^ 17   | Repetisjon ​                                                                                                           ​                                                                                                                                                                                                                                ​                                                                         +^ 17   | Repetisjon ​                                                                                                                                        ​                                                                              ​                                                                          ​                                                 
-^ 18   | Repetisjon ​                                                                                                           ​                                                                                                                                                                                                                                ​                                                                         |+^ 18   | Repetisjon ​                                                                                                                                        ​                                                                              ​                                                                          ​                                                 |
  
 Endringer i forelesningsplanen kan forekomme. Pensum er lærebok, øvinger og forelesninger;​ se også [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​MA1103#​tab=omEmnet|kursbeskrivelsen]]. Endringer i forelesningsplanen kan forekomme. Pensum er lærebok, øvinger og forelesninger;​ se også [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​MA1103#​tab=omEmnet|kursbeskrivelsen]].
  
2019-01-14, Stine Marie Berge