Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ma1103:2019v:fremdriftsplan [2019-01-14]
stinemei
ma1103:2019v:fremdriftsplan [2019-01-23] (nåværende versjon)
stinemei
Linje 4: Linje 4:
 AE- pensum i // Adams & Essex: Calculus, 9th edition// AE- pensum i // Adams & Essex: Calculus, 9th edition//
  
-^ Uke  ^ Tema                                                                                                                  ^  Forelesningsmateriale ​                                                                                                                                                                                                         ^ Oppgaver ^ Løsningsforslag ​                                             +^ Uke  ^ Tema                                                                                                                                         ​^  Forelesningsmateriale ​                                    ​^ Oppgaver ​                               ^ Løsningsforslag ​ 
-^ 2    | LH: 1 Repetisjon lineær algebra; 2.1--2.2 Kontinuerlige funksjoner\\ AE: 12.1 og 12.2                                                         ​  ​|{{ :​ma1103:​2019v:​oving1.pdf |Øving 1}}   ​| | +^ 2    | LH: 1 Repetisjon lineær algebra; 2.1--2.2 Kontinuerlige funksjoner\\ AE: 12.1 og 12.2                                                                                                                   | {{ :​ma1103:​2019v:​oving1.pdf |Øving 1}}  {{ :​ma1103:​2019v:​lf1.pdf |Løsningsforslag 1}}                 
-^ 3    |LH: 2.3 Grensverdier;​ 2.4 Derivasjon av skalarfelt I\\ AE: 12.2 og 12.3                                                                     ​                                                                                                     |  | | +^ 3    | LH: 2.3 Grensverdier;​ 2.4 Derivasjon av skalarfelt I\\ AE: 12.2 og 12.3                                                                                                                                 {{ :​ma1103:​2019v:​oving2.pdf |Øving 2}}  ​| ​                 
-^ 4    |LH: 2.4 Derivasjon av skalarfelt II; 2.5--2.6 Partiellderiverte av høyere orden, derivasjon av vektorvaluerte funksjoner ​ |                                                                                             ​|  | | +^ 4    | LH: 2.4 Derivasjon av skalarfelt II; 2.5--2.6 Partiellderiverte av høyere orden, derivasjon av vektorvaluerte funksjoner\\ AE: 12.4, 12.6 og 12.7  ​| ​{{ :​ma1103:​2019v:​tangentplan.pdf ​|Notat om tangentplan}} ​ ​| ​{{ :​ma1103:​2019v:​oving3.pdf |Øving 3}}                                        |                  ​
-^ 5    |LH: 2.7 Kjerneregelen;​ 2.8 Linearisering;​ tangentplan og oversikt over viktigste konsepter ​                                                                                                                                                                                                                                                               ​  ​| | +^ 5    | LH: 2.7 Kjerneregelen;​ 2.8 Linearisering;​ tangentplan og oversikt over viktigste konsepter ​                                                  ​                                                                                                   ​                 
-^ 6    |LH: 3.1--3.2 Parametriserte kurver; 3.3 Linjeintegraler for skalarfelt ​                                                                                                                                                                                                                                                                                   ​        ​                          ​+^ 6    | LH: 3.1--3.2 Parametriserte kurver; 3.3 Linjeintegraler for skalarfelt ​                                                                      ​                                                                                                   ​                 
-^ 7    |LH: 3.4-3.5 Linjeintegraler for vektorfelt og konservative felt; 3.7 Grafisk fremmstilling av skalarfelt ​                                                                                                                                                                                                                                                 ​                             ​+^ 7    | LH: 3.4-3.5 Linjeintegraler for vektorfelt og konservative felt; 3.7 Grafisk fremmstilling av skalarfelt ​                                    ​                                                                                                   ​                 
-^ 8    |LH: 3.9 Parametriserte flater; 5.7 Omvendte og implisitte funksjoner ​                                                                                                                                                                                                                                                                                     ​                                                               ​+^ 8    | LH: 3.9 Parametriserte flater; 5.7 Omvendte og implisitte funksjoner ​                                                                        ​                                                                                                   ​                 
-^ 9    |LH: 5.8-5.9 Ekstremalverdier;​ 5.10 Lagranges multiplikatormetode ​                                                                                                                                                                                                                                                                                         ​            ​                                                    ​+^ 9    | LH: 5.8-5.9 Ekstremalverdier;​ 5.10 Lagranges multiplikatormetode ​                                                                            ​                                                                                                   ​                 
-^ 10   |LH: 6.1 Dobbeltintegraler over rektangler; 6.2, 6.6 Dobbeltintegraler over begrensede områder ​                            ​                                                                                                                                                                                                                              ​                                                                    +^ 10   | LH: 6.1 Dobbeltintegraler over rektangler; 6.2, 6.6 Dobbeltintegraler over begrensede områder ​                                                                                                                                                  ​                 
-^ 11   |LH: 6.3, 6.7 Variabelskifte i dobbeltintegraler;​ 6.4 Anvendelser av dobbeltintegraler ​                                    ​                                                                                                                                                                                                              ​                                                           ​+^ 11   | LH: 6.3, 6.7 Variabelskifte i dobbeltintegraler;​ 6.4 Anvendelser av dobbeltintegraler ​                                                                                                                                                          ​                 
-^ 12   |LH: 6.5 Greens teorem; 6.9 Trippelintegraler ​                                                                                                                                                                                                                                                                           ​                                                                    +^ 12   | LH: 6.5 Greens teorem; 6.9 Trippelintegraler ​                                                                                                ​                                                                                                   ​                 
-^ 13   |LH: 6.10 Skifte av variable i trippelintegraler;​ 6.11 Anvendelser av trippelintegraler ​                                                                                                                                                                                                                                                                 ​                                                                        +^ 13   | LH: 6.10 Skifte av variable i trippelintegraler;​ 6.11 Anvendelser av trippelintegraler ​                                                      ​                                                                                                   ​                 
-^ 14   |LH: 6.12-6.13 Flateintegraler av vektorfelt, divergens og curl; 6.14 Divergensteoremet ​                                                                                                                                                                                                                                                                   ​                                                                   ​+^ 14   | LH: 6.12-6.13 Flateintegraler av vektorfelt, divergens og curl; 6.14 Divergensteoremet ​                                                      ​                                                                                                   ​                 
-^ 15   |LH: 6.15 Stokes'​ teorem; Repetisjon ​                                                                                      ​                                                                                                                                                                                                                                ​  ​+^ 15   | LH: 6.15 Stokes'​ teorem; Repetisjon ​                                                                                                                                                                                                            |                  ​
-^ 16   | **Påske** |                                                                                                             ​                                                                                                                                                                      ​                                                                                                                                ​+^ 16   | **Påske** ​                                                                                                                                                                                                                                      ​                 
-^ 17   | Repetisjon ​                                                                                                           ​                                                                                                                                                                                                                                ​                                                                         +^ 17   | Repetisjon ​                                                                                                                                  ​                                                                                                   ​                 
-^ 18   | Repetisjon ​                                                                                                           ​                                                                                                                                                                                                                                ​                                                                         |+^ 18   | Repetisjon ​                                                                                                                                  ​                                                                                                   ​                 |
  
 Endringer i forelesningsplanen kan forekomme. Pensum er lærebok, øvinger og forelesninger;​ se også [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​MA1103#​tab=omEmnet|kursbeskrivelsen]]. Endringer i forelesningsplanen kan forekomme. Pensum er lærebok, øvinger og forelesninger;​ se også [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​MA1103#​tab=omEmnet|kursbeskrivelsen]].
  
2019-01-14, Stine Marie Berge