MA1102 Grunnkurs i analyse II - vår 2010

Velkommen til MA1102. Du finner informasjon om emnet i lenkene til venstre.

Beskjeder

21/5 Dagens eksamensoppgaver, også med fasit/kommentarer er lagt ut sammen med de andre gamle eksamensoppgavene. Dette er ikke et løsningsforslag, til det er det for ufullstendig. Lykke til med resten av eksamensperioden!
18/5 Ekstra treffetid i dag 13:15-14:30 i rom 734 i Sentralbygg II.
5/5 Løsningsforslag oppgave 17.7.1 er lagt ut (se øvingssiden). Det er relativt langt, men intensjonen var å gjøre det grundig og samtidig lett forståelig, så ikke la dere skremme. Meld fra til øvingslærer om feil eller uklarheter.
5/5 Spørretimer før eksamen blir tirsdag 11/5 og onsdag 19/5 10:15-12:00 i R5 begge dagene. Tirsdag kommer vi blant annet til å ta et par oppgaver fra kont 09 (som det ikke vil bli lagt ut løsningsforslag for…)
25/4 Det er nå kommet mer informasjon om Onsagerforelesningen. På Onsager-nettsidene finner du nå litt informasjon om foredraget. Det er også laget en plakat i forbindelse med forelesningen. Som tidligere nevnt holdes forelesningen i EL5 tirsdag 27/4 kl. 10:15. Dere er alle hjertelig velkomne!
24/4 Siste forelesning, mandag 26/4, vil vi gå gjennom en del av oppgavene fra eksamenssettene ordinær 2008 og 2009 og kontinuasjonseksamen 2008. Vi vil ikke se på 1a fra konten 2008. Endelig pensumliste og formelark er nå lagt ut. Det er ingen endringer i formelarket fra den foreløpige versjonen. Vi legger opp til å ha to spørretimer før eksamen, og det ser ut som de blir tirsdag 11/5 1015-1200 og onsdag 19/5 1015-1200. Endelig tidspunkt og sted vil bli annonsert her.
21/4 Mangler du nok øvinger godkjent til å få ta eksamen? Det er lagt ut en amnestiøving på øvingssidene. Det blir ingen veiledningen på denne, ei heller noen tilbakemeldinger utover om den er godkjent eller ikke. Innleveringsfristen er tirsdag 27/4 kl. 12:00.
20/4 Ingrid Daubechies holder årets Onsager-forelesning med tittelen Mathematics meets Art: Image analysis of paintings. Tid og sted: tirsdag 27/4 10:15 i EL5. Dette er foredraget jeg reklamerte litt for da vi snakket kort om Fourier-rekker. Du kan lese mer i Universitetsavisa.
14/4 På grunn av at rom 1329 SBII skal brukes i forbindelse med doktorgradsdisputas, vil øvingsveiledning tirsdag 20/4 kl 14-16 (gruppe 1) foregå på vanlig sted (KJL24).
12/4 Treffetiden resten av semesteret flyttes til onsdager 10-11.
17/3 Nok et auditoriebytte. F.o.m torsdag 25/3 blir torsdagforelesningene i R2. Mandagsforelesningene vil fortsatt være i S5.
1/3 Pensum for semesterprøven ligger under lenken Vurdering. For de som vil se noen gamle eksempler, her er semesterprøvene fra 2008 og 2009. Vil du ha noen flere oppgaver? Her er noen frivillige oppgaver som ble lagt ut i 2008. Det burde være nok for de fleste, og dekke store deler av pensum for semesterprøven, med unntak av linearisering og Taylorpolynom.
16/2 Løsningsforslag for enkelte av øvingsoppgavene ligger nå ute på øvingssiden
6/2 For de som ennå ikke har fått med seg hvor øvingene skal leveres inn: det står pappbokser på toppen av første hylle til venstre (dersom du kommer opp trappen fra 2.etg ); Disse er merket med gule lapper, hvor fagkode, semester, gruppenummer og navn på studass er påført (utboksene står under samme hylle). Jeg nevner dette fordi endel øvinger ble levert feil (trolig fordi noen av hyllene som ble brukt ifjor var fortsatt merket med fagkode MA1102). Disse øvingene (de som lå der iallefall) er forøvrig overlevert til riktig studass.
26/1 Nye auditorier fra og med torsdag 28/1. Mandager i S5 på Stripa i Sentralbyggene og torsdager i H3 i Hovedbygget.
25/1 De aller fleste av dere er nå lagt inn i øvingssystemet. Se her for oppdatert informasjon om gruppeinndeling. Oversikt over antall godkjente øvinger får du ved å gå hit (ta kontakt med øvingslærer hvis du ikke er lagt inn i systemet).
21/1 Innleveringsbokser er satt ut i 3. etg, nordre lavblokk SBII (se forøvrig her).
18/1 Gruppeinndelingen er nå klar. Se her. Kontakt øvingslærer hvis du ikke har fått tildelt gruppe.
18/1 Se øvingssiden for informasjon om innleveringsfrister. Første øving vil ha innleveringsfrist mandag 25/1 kl. 1600 (uansett veiledningstidspunkt).
14/1 Første øving er lagt ut på øvingssiden. Øvingsgruppene legges ut senest mandag, og starter tirsdag.
2010-05-21, Marius August Stähr Irgens