MA0002 Brukerkurs i matematikk B. Vår 2017

Fremdriftsplan

Uke Tema Referanser til læreboka
2 NB! Fredag 13. januar er første undervisningsdag.
Informasjon om emnet og fremdriften.
Integrasjonsteknikker: Substitusjon og delvis integrasjon.
7.1 og 7.2
Lysark 13.01.17.
3 Integrasjonsteknikker: Delbrøkoppspalting.
Separable differensiallikninger. Vekstmodeller.
7.3 og 8.1
Lysark 16.01.17
4 Differensiallikninger: Vekstmodeller. Likevekt og stabilitet. 8.1 og 8.2
Lysark 23.01.17
Lysark 27.01.17
5 Systemer av differensiallikninger.
Ingen forlesning fredag 3. februar
8.3
Lysark 30.01.17
6 Lineær algebra: Lineære likningssystemer. Matriser. 9.1 og 9.2
Lysark 10.02.17
7 Regneroperasjoner med matriser. Determinanter. 9.2
Lysark 13.02.17
Lysark 17.02.17
8 Matriser: Egenverdier og egenvektorer. 9.3
Lysark 20.02.17
Lysark 24.02.17
9 Vektoralgebra. Linjer og plan i rommet. 9.4
Lysark 27.02.17
Lysark 03.03.17
10 Funksjoner av flere variable. Grenseverdier og kontinuitet. Partielle deriverte. 10.1, 10.2 og 10.3
Lysark 06.03.17
Lysark 10.03.17
11 Tangentplan. Lineær approksimasjon. Kjerneregelen 10.4 og 10.5
Lysark 13.03.17
Lysark 17.03.17
12 Implisitt derivasjon. Retningsderivert. Gradient. Max/min-problemer 10.5 og 10.6
Lysark 20.03.17
Lysark 24.03.17
13 Systemer av differensiallikninger. Retningsfelt. 11.1
Lysark 27.03.17
Lysark 31.03.17
14 Systemer av differensiallikninger. Retningsfelt. 11.1 og 11.2.1
Lysark 03.04.17
Lysark 07.04.17
15 PÅSKE
16 Repetisjon - regning av tidligere eksamensoppgaver. (Mandag er ikke undervisninsgdag) 21. april:
Oppgave 5, mai 2013
Oppgave 1, mai 2014
Oppgave 5, juni 2015
Lysark 21.04.17
17 Repetisjon - regning av tidligere eksamensoppgaver. 24. april:
Oppgave 1, mai 2013
Oppgave 2, juni 2015
Oppgave 2, august 2016
Oppgave 4, august 2016
Detaljert løsning Oppgave 4(a.) august, 2016
28. april:
Oppgave 4, juni 2015
Oppgave 2, mai 2016
Oppgave 4, mai 2016
Oppgave 5, august 2016
2017-04-24, Shipra Sachdeva